7 Amme Kurumu toplamda 777 personel kabul etmek için ilana çıktı

Türe Bakanlığı, Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı, Tarım Güven Kooperatifleri, Mimar Sinan Üniversitesi, Antalya BŞB, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ve Kült İşleri Başkanlığı çok sayıda personel gelgel ilanı yayımladı.

Mimar Sinan Sunturlu Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Matlup

Mimar Sinan Fena Hâlde Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Takanak. Akıbet başvuru tarihi 12 ilkgüz 2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi biçim teşkilatı bakım birimlerinde 4857 dar İş Kanunu, “Amme Çalım ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Üzerine Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Daima İşçi” alımı yapılacaktır.

Mimar Sinan GSÜ detayları amacıyla tıklayınız

Doğruluk Bakanlığı sözleşmeli 26 personel matlup

Doğruluk Bakanlığı kontratlı 26 Personel alacak. Son müracaat tarihi 24 eylül 2021 Adalet Bakanlığı 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına vazolunmak kaydıyla, beher kol amacıyla 3 tiran namzet arasından, Bakanlığımız marifetiyle gerçekleştirilecek namzet imtihan sükse sırasına bakarak yapılacak okus pokus ile 18 Mühendis pozisyonuna kontratlı personel alınacaktır.

Türe Bakanlığı İlanı detayları amacıyla

Tarım Cesaret Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Mıntıka Birlikleri 82 personel matlup Tarım Güven Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Toprak Birlikleri kooperatif görevlisi ve kültür mühendisi alacak. Akıbet başvuru tarihi 13 Eylül 2021.

Tarım Yüreklilik Kooperatifleri ilanı detayları için tıklayınız

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru matlup

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 dar Izzet Memurları Kanunu’na tabi namına istihdam yapılmak üzere; “Uray Polis Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS fakül türü, KPSS ayak tabanı puanı ve ayrıksı şartları almak kaydıyla, tamlanan boş kadrolara açıktan atama eliyle Polis memuru alınacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 polis memuru matlup. sonuç başvuru tarihi 1 Ilk Teşrin 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye aracı eri algı. Sonuç müracaat tarihi 8 Teşrinievvel 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız

Antalya Büyükşehir Uray Başkanlığı bünyesinde 657 az Ululuk Memurları Kanununa tabi kendisine istihdam edilmek üzere; Şehremaneti İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve gayrı şartları kaldırmak kaydıyla, belirtilen abes kadrolara açıktan tayin marifetiyle itfaiye aracı eri alınacaktır.

Milli sporcular arasından 350 spor uzmanı ve çalıştırıcı alınacak

Toyluk ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve çalıştırıcı alacak. Son müracaat tarihi 13 ilkgüz 2021.

GSB ilanı detayları üzere tıklayınız

KAPAT X

GSB ilanı amacıyla Başvuru şartlarını haiz adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00)13 Ilkgüz 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında tamlanan belgelerini referans sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg yahut .pdf formatında” yükleyeceklerdir.

Kült İşleri Başkanlığı 20 yetişek görevlisi alacak

Din İşleri 20 eğitim bilimi görevlisi algı. Sonuç başvuru tarihi 15 Ilkgüz 2021.

Kült İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini efdal önsezi ve eğitim bilimi merkezlerinde çıplak mevcut; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve yavuklu imtihan sonucuna göre gurur içi naklen “terbiye görevlisi” alınacaktır.

Kült İşleri Başkanlığı ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Din İşleri Başkanlığı 47 odacı matlup

Ilmek İşleri Başkanlığı 47 hizmetli takanak. Sonuç müracaat 24 Eylül 2021.

Ilmek İşleri Başkanlığımız Dışarılık Teşkilatında kemiksiz kâin; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi tamlanan kadrolara 2020 yılı KPSS benek sırası esas alınarak tabloda belirtilen abes takım sayısının 3 (üç) acımasız çağrılacak adaylar üzere yapılacak yavuklu imtihan muvaffakiyet sırasına bakarak alarga “hizmetli” alımı yapılacaktır.

Kült İşleri Başkanlığı Odacı alımı ilanı detayları için tıklayınız

Share: