7 amme kurumu toplamda 197 personel ahzetmek üzere ilana imdi

Serhat Kalkınma Ajansı 5 bilirkişi, TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel, Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Danıştay, kontratlı 70 Personel ve 30 iştirakçi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 esenlik personeli, Gazi Üniversitesi kontratlı 4 bilişim personeli, ahzetmek amacıyla ilana daha çok.

Serhat Kalkınma Ajansı 5 ehlihibre personel matlup
Serhat Kalkınma Ajansı, 5 ehlihibre personel alacak. İlanın akıbet müracaat tarihi 6 ilkgüz 2021. Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Veca, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine gitmek ve katkıda bulunmak talip, yeniliğe ve gelişime belirgin, çözümlemeli düşünebilen, mütebeddil himmet koşullarına uyum sağlayabilen, bakım ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli sıfır 5 Eksper Personel alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın zindelik alanlarını Dert, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda muvaffakiyetli olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin makul göreceği bu illerin birinde çalışmayı akseptans edeceklerdir.

İlana çıkılan unvandaki maaşları koparmak için TIKLAYINIZ

Serhat Kalkınma Ajansı ilanı detayları amacıyla tıklayınız

TÜBİTAK, asistan 4 personel takanak
TÜBİTAK, asistan 4 personel matlup. İlanın son müracaat tarihi 27 ağustos 2021,

TÜBİTAK ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Takanak

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 47 İşçi Alacak. İlanın sonuç referans tarihi 9 ağustos 2021 işçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr genel ağ adresi üzerinden 05/08/202109/08/2021 tarihleri ortada elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati iŞKUR peyda hareket ilanında belirtilecektir. zar edilen pozisyonlara atanacaklar için tecrübe süresi 4857 mahdut hareket Kanunu göre 2 (iki) aydır. Müracaat şartlarım taşımadığı bilahare muhtemelen adayların başvuruları; zar, kura, imtihan ve atama süreçlerinin seçme aşamasında sonlandırılacaktır.

İşçi alım sürecinin her aşamasında; namzet sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek vesaik ve bahis konusu belgelerin tasdik tarihine ilgili eksiksiz brifing ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde car edilecektir. Bu hususlara dayalı adaylara değme yazılmış ihbarname yapılmayacak ve bu ilanlar ihbariye mahiyetinde olacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Danıştay 70 sözleşmeli personel matlup

Danıştay, kontratlı 70 Personel kabul etmek amacıyla ilana artık. İlanın akıbet müracaat tarihi 20 ağustos 2021. Yayınlanan ilanda alınacak akıllıca perese üzere şunlar belirtildi: 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilecek uygulama ve yavuklu sınavı veya yavuklu sınav sonucuna bakarak sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Tutanak Katibi, 5 (beş) Tekniker (Elektronik Beyin ve İnşaat), 30 (otuz) Bindi Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Sürücü), 1 (bire bir) Çağrıcı, 4 (dört) Yapımcı alınacaktır.

Danıştay ilanı detayları amacıyla tıklayınız

İlana çıkılan unvandaki maaşları vira etmek amacıyla TIKLAYINIZ

Danıştay 30 İşçi Algı

Danıştay, Sililik ve Düzenlilik Hizmetleri için 30 İşçi Matlup. İlanın serencam müracaat tarihi 13 ağustos 2021. Sürekli işçi kadroları ve referans şartları iŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/202113/08/2021 tarihleri ortada Ankara iŞKUR memleket MüdürlüğüneÇankaya Bakım Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr genel ağ adresi üzerinden “hareket Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile methal yaparak referans yapabileceklerdir.

Danıştay’ın 30 İşçi ilanı detayları için tıklayınız

Gazi Üniversitesi kontratlı 4 bilişim personeli takanak

Gazi Üniversitesi, akıbet müracaat tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 4 enformatik personeli matlup. 2020 yılı Kamu Görevlisi Berceste Sınavı’nda alınan KPSS P3 puanının yüzdelik 70 (yetmiş)’i (KPSS puanı sıfır yahut belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) adına dikkate alınır.) ile YDS yahut YDS üzere eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası ecnebi kurgu sınav puanının yüzdelik 30 (otuz)’unun (YDS veya YDS üzere eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca akseptans edilen uluslararası yabancı açar sınav puanı sıfır veya vesika ibraz etmeyenlerin yabancı şalter puanı 0 (rate) olarak hesaplanacaktır) toplamı ana alınarak yapılacak sıralamaya bakarak arz yüksek fakül düzlük adaydan başlanarak ilan edilen beher manzara amacıyla 10 (on) cani aday belirlenecektir.
02.09.202106.09.2021 tarihleri ortada gerçekleştirilecek yavuklu/uygulamalı imtihan sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplanmış 4 (dört) kontratlı enformatik personeli alınacaktır.

Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kontratlı 37 sağlık personeli takanak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, akıbet referans tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 37 keyif personeli algı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Civar Lisans ve Lise 2020 KPSS (B) grubu puan sırası ana alınmak vasıtasıyla giderleri Hususi Bütçeden karşılanmak için toplam 37 Kontratlı Personel (4/B) alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Share: