50-d araştırma görevliliği hakkında 16 istifham ve cevap

Bu yazıda, Çap üniversitelerinde, 2547 sınırlanmış Kanunun 50/d statüsüne göre etkin araştırı görevlileriyle ilişkin kalın alçalma edilen 16 soruya yanıt verilecektir.

Ululuk üniversitelerinde, 2547 sınırlanmış Kanunun 50/d statüsüne göre çalışan araştırı görevlilerinin eş ve eğitim süreçlerine dayalı bazen istifham ve cevaplar.

*50-d Asistan Kadrosu Nedir?

Şevket üniversitelerinde lisansüstü terbiye boyunca fariza işleyen eylemli araştırma görevlileridir. Daimi bire bir kadro değildir, doktora eğitimi süresi böylecene kadroyla ilgili kesilir. (Ayrıca, erdemli lisans mezuniyeti sonrası 6 kamer içre bire bir çap üniversitesinde doktora programına başlamazsa kadroyla ilişiği kesilir.) 1 Aile 2018 tarihinden itibaren umum fehamet üniversitelerinde asistan kadrolarına 2547 az Kanunun 50-d maddesi uyarınca nasıp yapılmaktadır.

*50-d Araştırı Görevlileri Kaç Yıllığına Atanır?

50-d araştırı görevlileri lisansüstü eğitimleri tamamlanana büyüklüğünde çoğunlukla 1 (aynı) yıllığına atanır. Bu müddet azami eğitim süresini aşmamak kaydıyla rastgele defasında yenilenir.

*50-d Kadrosuyla Atanan Hayat Öğrenci Girmek Zorunda Mıdır?

“Akademisyen Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince, kişilerin 50/d araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmesi için maksimal tahsil süreleri zarfında bulunan etken lisansüstü öğrenciliğinin bulunması şarttır. Ancak, nakit yükseköğretim kurumlarında 50/d usulü bulunmadığından, lisansüstü öğrenci olma kuralı ilanlarda aranmayabilir.

*50-d Kadrosuna Faziletkâr Lisans Düzeyinde Atanan Sevimli Eğitim Süreci Zahir Bitmeme Eder?

50-d asistan kadrosuna erdemli lisans eğitimi bitmeme etmekte iken ataması yapılan kişiler eğitimini tamamladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde oran üniversitelerinde alanında bir doktora programına taşıt yaptırmakla yükümlüdür. aksi takdirde kadrosuyla ilişiği kesilerek görevine son verilir.

*50-d Araştırma Görevliliği Kadrosundan Talim Üyeliğine Intikal Nasıldır?

Ülkemizde öğretim üyesi kadrolarına geçiş, ait mevzuat göre üniversitelerin ilan ettiği öğretim üyesi kadrolarına başvurma marifetiyle olmaktadır. 50-d asistan kadrosuna atanan şahıslar, direkt doktor tedrisat üyeliğine atanamamaktadır. Doktora eğitimini tüketici adaylar, üniversitelerin öğretim üyesi grup ilanlarını strateji ederek, şartlarını taşıdıklarına başvurmalıdır.

*50-d Kadrosuna Atanan Can Eğitim Gördüğü Üniversiteye Nasıl Görevlendirilir?

Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine bitmeme eden kişi, talebi halinde 2547 az Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Kâh üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye müteveccih icraat olmaktadır. Ancak, YÖK’ün bu konuda kararı bulunduğu amacıyla kişinin YÖK’e şikayeti evet üstelik önem için gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.

*50-d Kadrosuna Atanan Kişiye Zorunlu Hizmet Yüklenebilir Mi?

KAPAT X

50-d kadrosuna ataması yapılan araştırma görevlilerinin doktora eğitimleri tamamlandığında kadrolarıyla ilişikleri kesildiği için kendilerine mecburi hizmet yüklenmez.

*50-d Kadrosuna Atanan Can Taşıt Dondurursa Durumu Ne Tamam?

50-d Araştırı görevlileri, askerlik, mevlit, afiyet mazereti yahut COVİD sebebiyle vasıta dondurulabilir. Bunun dışındaki sebeplerden belde vasıta dondurma işlemi gerçekleşirse, talebelik haklarından yararlanılmayacağı üzere kadroyla ilişik kesilir.

*50-d Kadrosuna Atanan Can Yatay Geçiş Yapabilir Mi?

Adaylar lisansüstü yetişek gördüğü üniversiteyi yatay geçiş aracılığıyla değiştirebilir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi üzere intikal yapılması matlup üniversitenin lisansüstü eğitim koşullarını ve kanunda maksut doktora programı için çap üniversitesi koşulunu yısa etmek şarttır. Hakeza tıpkısı düşüncesi olan adayların kadrolarının bulunduğu Üniversiteden müsaade almalarının bile yerinde tıpkısı aplikasyon olacağını değerlendiriyoruz.

*50-d Kadrosuna Atanan Gönül Tıngır Üniversitelerinde Lisansüstü Eğitim Görebilir Mi?

Para üniversitelerinde hoppadak faziletli lisans eğitimi görülebilir. 2547 sayılı Kanunun mülhak 38 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Doktora eğitiminin katiyetle büyüklük üniversitelerinde yapılması şarttır.

*50-d Kadrosunda Atanan Dirilik Araştırma/Eğitim İçin Yurtdışında Görevlendirme Alabilir Mi?

“Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmelik” mağara 5/d maddesi göre, araştırma görevlileri sunu bir iki benzeri sene görev yapmaları neredeyse yurtdışında benzeri yıla kadar görevlendirilebilmektedir.

*50-d Kadrosuna Atanan Can Doktoradan Mezun Olduğunda Durumu Hangi Evet?

Hatim tarihi bakımından görevine akıbet verilir.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanan Kişi Lisansüstü Eğitimdeki Maksimal Sürelerini Doldurduğunda Durumu Hangi Peki?

Yürürlükteki mevzuata bakarak yüksek lisans üzere şeş nısıf sene, doktora amacıyla on iki yarı sene olan maksimum terbiye süresinde lisansüstü eğitimini bitiremeyen araştırı görevlilerinin ilişikleri kesilir. Yasal anahtar dondurmalar kadroda bulunma süresine eklenmektedir.(Askerlik, mevlit izni, esenlik ve covid vb.) Bunların birlikte yine maksimal süre sınırları içerinde oluşmak neredeyse tez defans sınavına girerek çabuk düzelti kararı sunulan erdemli lisans öğrencileri amacıyla üç mahiye süre, doktora öğrencileri için altı mahiye süre azami süreye dahil edilmemektedir.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosundan Tedrisat Görevliliğine Intikal Var Mıdır?

Tezli faziletli lisans mezunu (yahut YÖK’ün belirlediği eksperlik alanlarında lisans sonrası 2 yıl eksperlik alanında tecrübesi olan adaylar o alanlarda bir kadroya başvurmaları yerinde efdal lisans mezuniyeti aranmadan) adaylar üniversitelerin öğretim yardımcısı ilanlarına başvurarak sınavı kazanmaları halinde intikal yapabilirler.

*50-d Araştırma Görevlisi Kadrosundayken Başka Üniversiteye Geçilebilir mi?

Araştırma görevlileri bambaşka ululuk üniversitelerinin kadrolarını kazanmaları halinde aktarım (kurumun izni) yahut tahammül etmek kanalıyla intikal yapabilir.

*50-d Araştırma Görevliliğinden 33-a kadrosuna (daimi asistan kadrosu) geçiş yapılabilir mi?

1 Eş 2018 tarihinden itibaren 33-a uygulaması kaldırıldığından bakir aynı aranjman yapılmadığı sürece bu mümkün değildir.

*Yukarıda sıralanan sorular harici cevaplanması gereken hususlar var ise bize iletebilirsiniz.

Share: