5 Kamu Kurumu toplamda 284 personel ahzetmek için ilana çıktı

TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Konya Selçuklu Belediyesi ve Kültür Turizm Bakanlığı çok sayıbirlikte personel ahzetmek için ilana çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 110 görevli algı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı 70 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alımı yapacaktır.

Ä°lana başvurularda 2020 KPSS P3 ve P93 fakül türlerinden yer beş altı 70 puan alma şartı var

Samsun Büyükşehir ilanı içmağara serencam başvuru tarihi 20 Ağustos 2021

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilanı’nın genel şartları

Türk Vatandaşı atılmak,

Amme haklarından yoksun düşmek,

Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa birlikte; bile bile işlenen tıpkı suçtan dolayı aynı yıl veya elan fazla süreyle cezaevi cezasına evet bile affa uğramış olsa de devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına ara bozuculuk karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

Eş adaylar içmağara askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi rastlanmamak veya askerlik çağına gelmemiş yatmak evet dahi askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş koyulmak,

Görevini devamlı yapmasına bariyer olabilecek akıl hastalığı yahut bedenî engeli düşmek,

Ä°ulan edilen kadrolar içmağara aranan diğasker başvuru şartlarını taşımak,

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilanı detayları içmağara tıklayınız

TÜBİTAK, 41 namzet araştırmacı matlup

TÜBÄ°TAK, Ä°lanı içmağara sonuç başvuru tarihi 19 orak ayı 2021

TÜBÄ°TAK ilanı detayları içmağara tıklayınız

KAPAT X

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli Tetebbu Memuru algı

Ticaret Bakanlığı ilanı için son başvuruş tarihi 16 orak ayı 2021

Ticaret Bakanlığı sözlü sınavla 75 Sözleşmeli Sondaj Memuru başvuruları için ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS nokta türünden 70 ve üzeri fakül almak gerekmektedir.

Tecim Bakanlığı ilanı için tıklayınız

Konya Selçuklu Belediyesi 15 işyar matlup

Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı’na 15 vazifeli alımı yapılacaktır.

Selçuklu Belediyesi ilanına başvurabilmek içmağara 2020 KPSS P3 ve P93 fakül türlerinden genişlik 70 puan almış olma şartı aranmaktadır.

Selçuklu Belediyesi ilanı’nın şartları

Türk vatandaşı atılmak

Kamu haklarından mahrum azalmak, Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde tamlanan süreler geçmiş olsa bile; bilerek işlenen aynı suçfecir dolayı benzeri yıl veya henüz fazla süreyle delik cezasına ya üstelik affa uğramış olsa de devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye istimal, dolanlı iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına arabozanlık karıştırma, suçfecir kaynaklanan malvarlığı değerlerini tezkiye veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Koca adaylar içmağara askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi rastlanmamak veya askerlik çağına gelmemiş düşmek ya üstelik askeriye çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya ihtiyat sınıfa geçirilmiş görünmek.

Görevini devamlı yapmasına bariyer olabilecek akıl hastalığı veya bedenî engeli rastlanmamak,

Ä°lan edilen ekip için aranan diğçeri başvuru şartlarını taşımak.

Selçuklu Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi matlup

Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı için akıbet başvuruş tarihi 16 Temmuz 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanı detayları içmağara tıklayınız

Share: