4B’li personel açısından mefret tebeddülat

Kamu kurumlarında etkin sözleşmeli personelin mücahede şartlarını düzenleyen Esaslarda, 31/12/2010 tarihi itibariyle, değişilik yapıldı. Yapılan değişiklikle;
1- Giyim yardımı getirilmiş,
2- İş sonu tazminatı yeniden düzenlenmiş,
3- Yıllık müsaade süresinin tespitinde yalnız amme kurumlarındaki çalışmanın esas alınması benimsenmiş,
4- Fazla çalışmanın seçkin sekiz saati için bire bir ahit cevaz getirilmiş,
5- Hizmet sözleşmesini fesih fail bazen adaylar için, tıpkı sene bekleme şartında uymazlık yapılmış,
6- Sözleşmenin hangi hallerde tahrip edileceği yegâne biricik belirtilmiştir.

GİYECEK YARDIMI GETİRİLDİ

Esasların 3. maddesine;

“İlgili kanunları uyarınca resmi giyit giymek zorunda mevcut personel için 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 basit Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Ruba Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giysi eşyalarından, emsali sözleşmeli personel da benzeri anne ve usuller çerçevesinde yararlandırılır”

şeklinde eklenmiş yapılmıştır. Buna göre, 4B’li personel da emsali memurin kabil ruba yardımı alacaktır.

İŞ SONU TAZMİNATI YENİDEN DÜZENLENDİ

İş sonu tazminatı verilirken “en bir iki 2 bakım yılını tamamlayanlardan” şeklindeki tayin “kurumunda fiilen, askeriye ve tevellüt dışında akıcı arz beş altı 2 bakım yılını tamamlayanlardan” şeklinde değiştirilmiştir. Buna bakarak hizmet tespitinde vakit kaybetmeden o kurumdaki müddet değerlendirilecek, başka kurumlardaki süreler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

YILLIK İZİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Yıllık izne asıl hükümranlık şu şekildeydi:

“217 sınırlanmış Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesinde aziz kurumlarda ve Içtimai Asayiş Kurumlarına prim bitmek vasıtasıyla sabık hizmet süresi, aynı yıldan on yıla kadar olan personele yirmi dönem, on yıldan aşkın olanlara otuz çevrim ücretli yıllık cevaz verilir”

Buradaki “ve” bağlacı uyarınca hem kamu kurumlarında hizmet etmek hem dahi toplumsal düzenlilik primi bitmek şartı birarada gerçekleştirilmeliydi. fakat buna karşın, pratikte “ve” bağlacı “yahut” kendisine uygulandı ve hususi sektörde güzeşte süreler birlikte almanak izne esas oldu. Demin “ve” bağlacı kaldırılmıştır. Bu bakir düzenleme mucibince yemeden içmeden amme kurumlarındaki bakım süreleri yıllık izne ana olacaktır.

FAZLA ÇALIŞMADA, SEÇME 8 SAAT İÇİN BİR DÖNEM İZİN

13. maddede farklılık yapılmış ve mahkemelerce fesih kararı verilen çok emek maddesi şu şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Bu değişmeyen Esaslarına bakarak çalıştırılacak kontratlı personel o bölüm bitirilmesi müstelzim işlerin bitimine büyüklüğünde hizmet etmek zorundadır. Alışılagelen mesai sürelerini aşan bu süreler amacıyla ilgilendiren kanunlarında öngörülen ahkâm hafi beklemek kaydıyla seçkin sekiz saati için tıpkı bölüm hesabıyla izin verilir.”

Bu maddeye bakarak eğer kontratlı personel fazla çalıştırılırsa, seçkin 8 saat amacıyla 1 periyot hesabıyla cevaz verilecektir.

İLANA ÇIKILACAK 4B’Lİ UNVANLARI BIRICIK TEK BELİRTİLDİ

Yapılan düzenlemeyle, bire bir amme kurumunun ne unvanlarda 4B’li personel alabileceği bir tane bir tane müstahkem ve her bir unvanda asgari buut şartına düzlük verilmiştir.

KAPAT X

1 YIL BEKLEME ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK

Sözleşmesini iptal fail veya sözleşmesi feshedilenlerin yeniden 4/B’li olması amacıyla, 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Bu husus baştan düzenlendi ve iki başlığa ayrıldı.

a- Sözleşmesi fesih edilen veya sözleşmesini feshedenler 1 sene boyunca tek kuruma baştan 4-B’li olamayacaktır. 1 yıl geçtikten bilahare, ilk kez alınma prosedürüne uygun kendisine baştan 4B’li ilanlara başvurabilir.

b- Bir Numara duruma 3 ayrıklık getirilmiştir. Buna bakarak, 1- Bölümsel zamanlı veya proje süresi ile sınırlanmış çalışanlar, 2- titr değişikliği yapanlar ve 3- talimatname kapsamına girmekle birlikte koca ve afiyet durumu tayini yapamayanlar, 1 yıl şartından ayrıklık tutulmuştur. Bu üç ekip personel, eğer KPSS ile 4B’li tıpkısı pozisyona yerleşirse, sözleşmesini iptal yazar geçebilecektir.

YÖK’E 4B’Lİ PERSONEL ALIMI

YÖK, en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı kurgu bilgisine eş bilirkişi unvanlı sözleşmeli pozisyonlarına, başvuranlar arasındaki sunu efdal KPSS puanlarına erbap 10 ceberut kadar adaya uygulayacağı yavuklu sınavla, personel alabilecektir.

SHÇEK’E ÖZEL ARANJMAN

Içtimai Hizmetler ve Yavru Diriğ Kurumu Umumi Müdürlüğü, sosyolog, yavru eğiticisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, öğretmen ve diyanet görevlisi unvanlarına; başvuranlar arasındaki yer yüksek KPSS puanlarına eş 10 cellat büyüklüğünde adaya uygulayacağı sözlü sınavla, personel alabilmekteydi.

Bu unvanlara “diyetisyen, hemşire ve sair keyif personeli” unvanları bile eklenmiştir.

SÖZLEŞMENİN FESİH HALLERİ

Sözleşmenin ne hallerde nakız edileceği ayrı bire bir madde halinde düzenlenmiştir. Bunlar şu şekildedir:

“a- İşe alınma açısından lazım olan niteliklerden birini taşımadığının sonra anlaşılması,

b- İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin sonradan kaybedilmesi

c- Ittifak dönemi içerisinde mazaretsiz ve kıvrak üç çağ yahut bütün on devir süreyle görevine gelmemesi,

ç- Hizmet sözleşmesinde tamlanan koşullara uymaası zımnında sadık bulundukları yöneticiler tarafından kayıtlı yerine uyarılmasına rağmen bahis konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması ,

d- Hizmetin gerektirdiği pozisyona gerekseme kalmaması,

e- Benzeri proje kapsamında işe alınması yerinde istihdam edildiği projenin tamamıının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önceki tamamlanması”

Share: