40 bin öğretmen şüphesiz atanacak? İşte formüller

Meclis, 14.08.2014 tarihinde testis yasa görüşmelerini durdurdu. Fakat, Kanunda yürürlüğe acilen girmesi müstelzim çokça sayıda buyruk düz alıyordu. Bunlardan birisi de 35 bin sarıklı ataması amacıyla açıktan tayin izni öngören 74 üncü maddeydi. Bu yazımızda 40 bin hoca atamasının arz erken pekâlâ yapılacağı ile antrparantez formül olup olmadığı üstünde duracağız.

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Ağustos ayında 40 bin hoca alınacağını duyurmuştu. Ancak, nasıp etme isteğinin bir öz anlatım edebilmesi için açıktan atama izni ile desteklenmesi gerekmekteydi.

Bütçe Kanunundaki hükümranlık uyarınca, seçkin kamu kurumunun birçok kadroya nasıp yapabileceği, Başvekil onayı ile belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı toplamda 36 bin sayı atama izni olup, bunun 15 bini MEB’e tahsis edilmişti. MEB, kendisine tahsis edilen iznin 10 bin adedini Gücük Ay atamasında kullanmıştı. Bu durumda kalan cevaz sayısı ise 5 bin ve torba kanunla ilave edilen 35 bin adetle gelişigüzel öğretmen ataması üzere kullanılacak misil 40 bindir.

Icra Vekili sayın Nabi Avcı’nın elan önceki açıkladığı, Ağustos’ta 40 bin atamanın yapılabilmesi için, testis yasa tasarısına 35 binlik nasıp izni yazılmıştır. Ancak, Meclisin 14.08.2014 haset saat 02:30’da sona muazzez görüşmelerinde, er bezi yasa tasarının görüşmeleri sona erdirilmiştir. Tasarının baştan 1 Ekim’da ele alınması kararlaştırılmış ama atama bekleyen 40 bin hoca adayının hangi olacağı maatteessüf gözden kaçırılmıştır.

Düşünün ki yıl başında Ağustos ayında 40 bin hoca ataması yapılacağı açıklanıyor ve hoca adayları Heybet ciddiyetine istinaden beklentiye sokuluyor. Sonrasında ise açıktan tayin izni husye kanuna konuluyor. Bunun hesabına hisse senedi bilmezlik denilmezse ne denilebilir? Akıbet etap kesinleşmemiş maddelerin meydan aldığı husye kanunun çıkarılma sürecinin uzayacağını bilmemek olanaklı değilken göz bakarak bakarak çamura saplanmayı ifşa etmek gibi değildir. 2 maddelik bağımsız ayrımsız kanunla tartışmasız bire bir şekilde güdük sürede çıkarılabilecek 35 bin açıktan atama izni, maatteessüf torba yasa gibi kısık benzeri kanunun içerisine sokularak binlerce öğretmenin ve öğrencinin kaderiyle oynanmıştır. Kimsenin, Meclisin tatile girmesini mazeret yerine göstermesi makul değildir. Bu işin sorumluları açıktan tayin iznini husye kanuna sokturanlarındır.

35 bin atama izni olmadan, sarıklı atamaları pekâlâ yapılacaktır?

Bittabi açıktan atama izni olmadan öğretmen ataması tür değildir. Ancak, müddet iktisap için tertibat ilanına geçmek için başka KPSS (B) grubu kadroların tersine öğretmen yerleştirmelerinde açıktan atama izni alınma zorunluluğu yoktur.

Düpedüz Amme Görevlerine İlk Öğün Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Umumi Yönetmelik’in geneline bakıldığı takdirde sarıklı yerleştirmelerinin başka merkezi yerleştirmelerden farklı olduğu görülecektir.

Yönetmeliğin Fırıldak başlıklı 23 üncü maddesinde; ‘…Milli Terbiye Bakanlığınca yapılacak ilk kez sarıklı atamalarına ilgili tertibat işlemleri, katma 5 inci maddeye bakarak yapılan düzlük güzel sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları alay malay değerlendirilerek adı geçen Vekâlet aracılığıyla yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna ilişkin yerine hoppadak KPSS sonucuna bakarak üstelik tertip işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde kül kaşkariko işlemlerinde ÖSYM ile Milli Terbiye Bakanlığı Yetişek Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.’ hükmüne vadi verilmiştir.

Ayrıca, Tercihlerin alınması başlıklı 22 nci maddesinde ise; ‘KPSS sonuçlarının açıklanmasından bilahare ÖSYM aracılığıyla, künde işlemi amacıyla, bir Yeğleme Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır. Kamu gurur ve kuruluşlarının, usulüne akıllıca kendisine açıktan tayin izni münfail ve koşulları sınırlı (B) grubu gereksiz kadrolarının sınıf, titr, evre ve sayısı ile bu kadrolar amacıyla aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB yerine ÖSYM marifetiyle zar edilir.’ hükmüne vadi verilmiştir.

Bu maddelerde üstelik görüleceği amacıyla, sarıklı yerleştirmelerinin dışındaki KPSS (B) grubu kadrolara merkezi tertibat sürecinin başlatılabilmesi üzere açıktan atama izni alınmış kadroların olması gerekmektedir.

Bize bakarak, Milli Eğitim Bakanlığı 40 bin hoca kadrosu üzere dubara sürecini biran geçmiş başlatmalıdır. aksi hâlde proses oldukça uzayacaktır. Böylecene künde süreci tekemmül ettirilir ve 5 bin kişinin ataması yasa beklenmeden artan 35 bin öğretmenin ise testis kanunun yürürlüğe girdiği gün kapanca sonuçları ilan edilerek atamaları gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, çıkarılacak ayrımsız Başbakanlık Genelgesiyle kamu kurumlarının şuana büyüklüğünde kullanmadıkları açıktan atama izinleri durdurulmalı ve kullanılmamış benzeri onayla MEB’e aktarılarak öğretmen atamaları üzere kullandırılmaları sağlanmalıdır. Çünkü, önümüzdeki süreçte ÖSYM vasıtasıyla ilan edilen tıpkısı hile süreci bulunmamaktadır. Ne kurumun elinde ne büyüklüğünde açıktan atama izni olduğu Ululuk Personel Başkanlığında olduğu için metruk açıktan atama izinlerinin tespiti üstelik oldukça kolaydır.

Ahmet Ünlü’nün yazısının devamını görmek için tıklayınız.

Share: