4 darülfünun toplamda 150 personel ahzetmek amacıyla ilana bundan sonra

Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve 2 başka darülfünun çokça sayıda akademik ve kontratlı personel kabul etmek üzere ilana bundan sonra

Isparta Kılgısal Ulum Üniversitesi 47 sözleşmeli personel takanak

Isparta Kılgısal Bilimler Üniversitesi 47 sözleşmeli personel matlup. Son başvuru tarihi 7 orak ayı 2022

Isparta UBÜ ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Mersin Ağacı Üniversitesi 44 kontratlı personel alacak

Sazak Üniversitesi 44 kontratlı personel takanak. Sonuç referans tarihi 7 orak ayı 2022

Mersin Üniversitesi ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Gelgel İlanı

Akdeniz Üniversitesi Akademisyen ve Elemanı 30 akademik personel algı. Akıbet başvuru tarihi 7 orak ayı 2022

Memurlar.net ilan sayfasına yankılanmak üzere tıklayınız

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Hava İlanı

Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 29 akademik personel matlup. Son müracaat tarihi 7 orak ayı 2022

Memurlar.net zar sayfasına aksetmek amacıyla tıklayınız

Share: