4/C’linin ilişik ödemesi için koca rey

Tarım Bakanlığı, açtığı davayı kazanan 4/C personelinin, şişman sözleşmedeki hükme göre değil duruşma kararının sonucuna bakarak ek ödeme alması gerektiğine karar verdi.

Bilindiği üzere, 23.08.2015 günlü ve 29454 az Resmi Gazete’bile yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Bakım Kollarına Müteveccih Finansal ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönme Dolgun Sözleşme’nin ikinci kısım bir numara bölümünün “Eğreti personele ekleme ödeme” başlıklı 24. maddesinde şu hüküm bulunmaktadır:

“Ayın veya haftanın gâh günleri evet üstelik günün belli saatleri kabil kısmi zamanlı çalışanlar ile kıvılcım başı ücret isnat etmek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak için 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne güvenerek yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Efdal Intihap Yerleşmiş ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 günlü ve 2014/7140 dar Bakanlar Kurulu Kararı göre amme gurur ve kuruluşlarında istihdam edilen eğreti personele, 1.800 semptom rakamının vazifeli maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda munzam ifa verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye karışma apayrı tıpkısı kaynaktan eklenmiş ödeme ve aynı adla herhangi bir ifa yapılmaz”

Buna göre, 4/C’li personele Familya 2016 bakımından 158,52.-TL eklenmiş ödeme yapılacaktır. Ancak bu ödemenin, toplu uyuşma öncesinde bile önem neticesinde ilişik ödeme düz personeli kapsayıp kapsamadığı üzerine uygulama birlikteliği bulunmaktadır.

Ara Sıra sendikalar, dolgun ittifak hükmünün kül 4/C’li personeli kapsadığını belirtip Işyar Sen’in 4/C’li personeli mağdur ettiğini belirtirken ara sıra hukukçular ise dolgun inikat hükmünün, ekleme ödeme almayan 4/C’li personeli kapsadığını rapor etmektedir.

İşte Tarım Bakanlığı kesinleşmemiş olan bu konuda Teşrinisani ayı itibariyle mefret ayrımsız düşünce yazısı yayımladı. Vekillik yeni benzeri Hükûmet Kararı yayımlana büyüklüğünde, açtıkları davalara kazananlara mahkeme kararının sonucuna bakarak eklenmiş ödeme verilmesi gerektiğini belirtti.

İŞTE TARIM BAKANLIĞININ O GÖRÜŞÜ

Share: