4/C’den 4/B’ye dökme personel hangi devir mütekait edilir?

4/C kapsamında iken 4/B kapsamın aktarılan personel 65 yaşını beklemeden ihtiyarlık yahut sakatlık aylığına türe kazandıkları tarihte araçsız mütekait edilmektedirler.

24.12.2017 Devir ve 30280 Basit Resmi Gazetede yayımlanan 696 Sayılı Yabansı Çözme Kapsamında Gâh Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. maddesindeki; “14/7/1965 tarihli ve 657 sınırlanmış Azamet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Benzeri yıldan bir iki mütemadi veya sezonluk hizmet olduğuna Büyüklük Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulunca değişmeyen sunulan görevlerde ve tamlanan ecir ve nüsha sınırları ortamında barışma ile çalıştırılanlar dahi bu paragraf kapsamında istihdam edilebilir.

Özelleştirme uygulamaları sebebiyle hisse senedi akitleri amme yahut özel sektör işverenince feshedilen ve 24/11/1994 günlü ve 4046 çevrilmiş Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında sair amme gelgel ve kuruluşlarına nakil hakkı sıfır personel de bu omur kapsamında yaşlılık veya terslik aylığı almaya adalet kazanıncaya büyüklüğünde istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edileceklerin sayısı, tahsil durumlarına bakarak düzentileme şartları ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer hususlar Celal Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri konusunda Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükümleriyle 657 dar Büyüklük Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak 4/C kapsamın de çalışan personel 4/B kapsamına aktarılmıştı.

696 mahdut KHK’nın eksiksiz metni

Ardından 696 Mahdut KHK’nın atıfta bulunduğu Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştı.

657 mahdut Celal Memurin Kanununun 4. maddesinin bir numara fırkasının (B) bendi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personel karşı geçerli 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 mahdut Kabine Kararı ekinde yayımlanan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 30.03.2018 zaman ve 30376 mahdut Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ilişik Ödeme Yapılmasına Dair Değişmeyen” ile farklılık yapılarak bazen maddeler eklenmiştir.

4/C’li personelin 4/B’li pozisyonlara geçirilmesine dayalı karar yayımlandı

Bu değişiklikle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Ilişik.9. konu eklenmiştir. Katma 9. maddesi. 15 .fıkrasındaki; “Bu konu kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 mahdut Yasa hükümleri göre ihtiyarlık veya maluliyet aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. söz konusu zaman kuramlarınca Içtimai Asayiş Kurumu Başkanlığından irade edilir.” hükümleri dolayısıyla 4/C kapsamın de iken 4/B kapsamın aktarılan personel 65 yaşını beklemeden zayıflık veya terslik aylığına hak kazandıkları tarihte dolaysız mütekait edilmektedirler.

Bu konuda MEB düşün yazıda bulunmaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Share: