4/B’linin istifasına 1 yıllık bekleme ceza uygulaması

Sözleşmeli personelin çekilme yazar sık sık kayran değiştirmesi çok sayıbile eleştiriye laf olmaktadır. Bu yılın Mart ayında yapıulan düzenleme ile “fesih tarihinden itibaren tıpkı yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.” uygulaması getirilmişti. Ancak bu uygulamada ehliyetli olmamıştı. 201o yılı Familya ayı başından itibaren ise yıpranmamış tıpkısı uygulama yürürlüğe girecektir.

5917 sayılı er bezi Yasa 10 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yasa, 657 sayılı kanunda düz düz sözleşmeli personel maddesini değiştirmiştir. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) bendine eklenen yıpranmamış bölüm şu şekildedir:

““Bu şekilde istihdam edilenler, bakım sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yahut sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Dikkat edileceği üzere madde metni, sözleşmesini fek eden kişinin hiçbenzeri amme kurumuna aynı yıl süresince sözleşmeli yerine atanamamasını öngörmektedir.

Diğçeri taraftan, Kanunun yürürlük maddesine göre söz konusu bu eskimemiş hüküm 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre 1 Familya 2010’dan itibaren sözleşmesini iptal fail tıpkısı aday, 1 yıl boyunca baştan sözleşmeli adına hiçayrımsız kurumda baştan 4/B’li sözleşmeli adına istihdam edilmeyecektir.

Share: