4/B’liler kuşkusuz düz değiştirir?

Haziran ayında çıkarılan KHK ile birlik 4/B’li sözleşmeliler kadroya alındı. Fakat, amme kurumları 4/B’li personel alımından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz hafta içre Esenlik Bakanlığı 16 bine mümasil sözleşmeli personel alımı amacıyla ilana bundan sonra. İlan sırasında gelen yorumlarda, aynı çok ziyaretçinin sözleşmelinin hangi hallerde yer değişikliği yapabileceğini sorduğunu gördük. Bu nedenle bire bir açıklama yapılmasının akla yatkın olacağını düşünüyoruz. 4/B’li personelin nefer hakları, Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmektedir. 12 Haziran 2011 tarihinde oylumlu bir fark yapılmış ve 6 nedenden muhit sözleşmeli personelin, nakil talebinde bulunabileceği, egemenlik altına alınmıştır.

Aşağıda kayran düzlük meşruhat, Keyif Bakanlığı gibi seçme ilde teşkilatı olan amme kurumları için geçerlidir. Üniversitelerin apayrı aynı ilde teşkilatı olmadığı amacıyla, üniversitelerde etkin personel aşağıda aziz imkanlardan yararlanamamaktadır.

BECAYİŞ

Aynı ün ve bakım niteliklerini taşıyan kontratlı personelin gelgel içi çapraz göçüşme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en bir iki ayrımsız sene çalışmış olmaları üzere namına getirilebilir.

Yön metni “getirilebilir” demiştir. Bire Bir amme kurumu amacıyla bu ibare takdir hakkı oluşturmaktadır. Yani sözleşmeli personel becayiş bulsa dahi, seçme iki ilin yöneticinin da bu geçişe Olur vermesi gerekmektedir. Verilmez ise yapılabilecek olan yegâne özdek dava açmaktır.

EŞ DURUMUNDAN NAKİL

İlgili hâkimiyet

“b) Personelin âdem durumuna sınırlı çekicilik içi düzlük değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde çalışarak bildirme birkaç ayrımsız sene çalışmış olması, intikal yapacağı hizmet biriminde bire bir şöhret ve niteliği taşıyan abes durum bulunması ve kamu görevlisi olan eşin, gurur içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı gereğince mecburi yer değiştirmeye tabi tutulan aynı görevde bulunması kaydıyla hesabına getirilebilir.”

– Eş durumundan aktarım isteyebilmek üzere sözleşmeli personelin sunu beş altı 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu çalışmanın vizeli olduğu yerde geçirilmiş olması gerekmektedir.

– Ayrıca her statüdeki koca amacıyla, âdem durumundan aktarım istenememektedir. Eş durumundan nakil isteyebilmek için eşin kamu personeli olması gerekmektedir. Ayrıca elden kamu personeli olması bile yetmemekte, kamu görevlisi olan eşin gelgel içi görev yeri değişikliği mümkün olamaması veya mevzuatı göre zorunlu meydan değiştirmeye tabi tutulan tıpkı görevde bulunması gerekmektedir. Bu düzenlemeden ortalık eşi özel sektörde çalışanlar, kayırıcı durumundan nakil isteyememektedir.

SAĞLIK DURUMUNDAN NAKİL

İlgili hâkimiyet

“c) Afiyet sebebine kapalı kurum içi meydan değişikliği talebi; kulp süresince lakırtı etmek için, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde benzeri şan ve niteliği haiz gereksiz gestalt bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve darülfünun hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat gereğince bakmakla görevli olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin tür olmadığına ilgilendiren sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde hesabına getirilebilir. Esenlik mazeretinin sona ermesi durumunda, bozuk pozisyonun bulunduğu memleket sınırları içerisindeki benzeri şöhret ve niteliği taşıyan abes pozisyona baştan nasıp yapılır.”

Bu maddeyi detaylandıracak olursak;

1- Kontratlı personel çalıştığı yerdeki Heybet veya darülfünun hastanesinden kendisi, eşi, çocukları ile bakmakla memur olduğu esas veya babası üzere ifade alacaktır. Raporda tedavinin burada olabilir olmadığı belirtilecektir. Tabir, sağlık yerleşmiş raporu olmalıdır.

KAPAT X

2- Afiyet durumu özrü üzere 1 yıl mücahede zorunluluğu bulunmamaktadır.

3- Afiyet durumundan nakil yapılsa de, bu nakil mazaret süresince geçerlidir. Kurumun rastgele sene, personelden afiyet özrünün devam yazar etmediği konusunda, keyif raporu istemesi gerekmektedir. Bu raporu yeniden getiremeyenlerin çarkıt görevinin bulunduğuı ildeki uygun tıpkısı yere atanması gerekmektedir.

EŞİ ŞEHİT OLAN PERSONEL

İlgili buyruk

“ç) Bire Bir san ve niteliği haiz abes kalıp bulunması halinde, eşi martir olan personelin hava içi meydan değişikliği talebi, aynı defaya anlaşılan kalkmak amacıyla namına getirilir.”

Eşi şehit olan personelin talepte bulunması yeterlidir. Belli aynı süre çalışmış almak şartı bulunmamaktadır. Ancak bu özürden âlem, hele atama istenebilmektedir.

FERT GÜVENLİĞİNİN TEHLİYE DÜŞMESİ YAHUT EŞİN AHIRET YOLCULUĞU ETMESİ

İlgili hükümranlık

“d) (Ekleme: 12 Haziran 2011 tarihli Resmi Ceride) Pozisyonun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin yahut bakmakla görevli olduğu çocukların duygusal güvenliğinin tehliye düştüğü adli veya mülki yönetsel makamlarca belgelendirilen personel ile eşi son eden personelin gurur içi meydan değişikliği talebi, geçiş yapacağı birimde tıpkı şan ve niteliği haiz yersiz pozisyon bulunması kaydıyla kurumun bakım gerekleri dikkate alınarak adına getirilir.”

Bu maddeyi detaylandıracak olursak;

1- Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının fert güvenliği tehlikeye düşmelidir. Bu konu adli veya mülki idare makamlarınca teyit edilmelidir. Bu halde aktarım talebi hesabına getirilebilmektedir.

2- Eşi vefat fail kontratlı personel üstelik, aktarım talebinde bulunabilmektedir.

3- Gelişigüzel iki kapsam süresince, makul bire bir müddet çalışma şartı bulunmamaktadır.

İSTEK ÜZERİNE NAKİL

İlgili hüküm

“e) (Ilişik: 12 Haziran 2011 günlü Resmi Ceride) Kamu idareleri hesabına vizeli gereksiz pozisyonlara kontratlı personel alımı yapılmadan ilk yılda benzeri öğün, pozisyonun vizeli olduğu ilde arz birkaç üç yıl hizmet süresi kâin personelin intikal düzenlemek istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz gereksiz pozisyona gurur içi düz değişikliği talebi, ilişik idarece hizmet gereklerine bakarak belirlenecek asıllar ve esaslar çerçevesinde hesabına getirilebilir. İdareler, toprak gruplarından oluşan fariza bölgeleri ve bu bölgeler üzere arz beş altı 3 yıldan buyurmak amacıyla farklı bakım süreleri belirleyebilir.”

Bu maddeye göre, vakit kaybetmeden en bir iki 3 sene o kontratlı pozisyonda çalışmış olanlar iştiyak üzerine aktarım talebinde bulunabilmektedir. 3 yıl şartının, kontratlı pozisyonun vizeli olduğu yerde geçirilmiş olması gerekmektedir. Kurumların bu zümre bir meydan değişikliğini muktedir olmak üzere şimdiden tedbir yapması gerekmektedir. Zira, örneğin Sağlık Bakanlığı, istek konusunda nakilleri yapmadığı müddetçe, 2014 yılının Ilkgüz ayından itibaren kontratlı personel alamayacaktır.

Share: