4/B’li üzere üçlü becayiş cins mü?

Bilindiği için, 4/B’li personele insan durumu tayini 2009 yılında getirildi. Ancak insan durumundan tayin isteyebilmek, eşin kamu görevlisi olmasına ve göçüşme suretiyle eksantrik yere atama olamaması şartına bağlanmıştır. Bu kısıtlamadan ortalık 4/B’liler âdem durumundan neredeyse faydalanamamaktadır. Bu halde, yapılabilecek biricik madde vardır. O birlikte, uygun ayrımsız becayiş adayı bulmaktır. Memurlar.net’in becayiş sistemine ayda 4 bin civarında becayiş kaydı bırakılmaktadır. Bazen durumlarda aday 3’lü becayiş durumu ortaya çıkmaktadır. Tamam müselles becayiş türlü mü?

4/B’li personele becayiş imkanı getiren aranjman 29 Mart 2009 günlü Resmi Gazetede getirilmiştir. Tıklayınız. (Ek husus 3)

Bu fark sonrasında gelişigüzel hava bir iç yönerge çıkarmıştır. Sağlık Bakanlığında çalışan 4/B’lilerin yönergesi için buraya, Ilmek İşleri Başkanlığında müteharrik 4/B’liler amacıyla buraya, Ekincilik ve Köyişleri Bakanlığında çalışan/B’liler üzere buraya, tıklayınız.

Bazı ziyaretçilerimiz “Müselles becayiş cins başmuallim?” diyerek sormaktadır. Yani, can örneğin Yozgat’ta çalışmakta ve İzmir’e nakil istemektedir. Fakat bir kaç yıldır bu şekilde aktarım bulamamasına karşın, memurlar.net sisteminde Karaman’dan Yozgat’a, İzmir’den Karaman’a nakil talip adaylar görmektedir. Bu halde 4/B’li çalışanın, evvel Karaman’a, henüz sonra ise İzmir’e becayiş ile gitmesi benzer başmuallim?

Bu sorunun yanıtı hem Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Esaslarda, hem birlikte kurum içi yönergelerde meydan almaktadır. Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu esaslarda şu hüküm saha almaktadır: “a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, tıpkısı şöhret ve hizmet niteliklerini taşıyan sözleşmeli personelin çalım içi aykırı göçüşme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen genişlik bir iki bire bir sene çalışmış olmaları amacıyla hesabına getirilebilir.”

Yaşıt namına Keyif Bakanlığına bakacak olursak, Sağlık Bakanlığı yönergesinde yer alan aranjman ise şu şekildedir: “(1) Benzeri ün ve hizmet niteliklerine topluluk pozisyonda müteharrik personelin mülk içi veya devlet’ler arası karşılıklı meydan değişikliği; a) Pozisyonlarının vizeli olduğu yer’bile çalışarak sunu az bir sene çalışmış olmaları, b) Fariza yaptıkları içtima İl Komisyonu’na, düğme düzlük değişikliği yapacakları personelin degaje kimliği ve fariza yerini birlikte belirterek üstleri marifetiyle yazılıtalepte bulunmaları, kaydıyla yapılabilir.”

Özen edileceği amacıyla hem umumi düzenleme olan esaslarda hem dahi yönergede “çalışarak benzeri sene çalışmış olma” şartı kayran almaktadır. Bu şarttan çevre 4/B’linin ikinci benzeri becayiş tayini isteyebilmesi amacıyla sunu birkaç 1 sene fariza yapması gerekeceğinden üçgen becayiş bir anda gibi değildir. Fakat örneğimiz üzerinden gidecek olursak 4/B’linin önceki Yozgat’tan Karaman’a gitmesi, 1 yıl çalıştıktan sonraları dahi, bibi İzmir’den Karaman’a aktarım talip bire bir unvanlı gelgel personeli var ise, İzmir’e becayiş ile gitmesi mümkündür.

Share: