4/B sözleşmeli personelin, KPSS puanıyla sık sık vadi değiştirip kadroları boş bırakmasının önüne geçilecek

Çalışdakika 4/B’li personelin, KPSS puanıyla başka benzeri 4/B’li unvana atanmada, artık öğrenim durumu itibariyle erişme edilecek unvan şartı getirildi. Bu aplikasyon sayesinde yüksek fakül kayran KPSS adaylarının sık sık yer değiştirmesinin önüne geçilmiş olacak

21 Haziran 2018 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Kabine Kararıyla, çalışzaman 4/B’li personelin bakir bire bir KPSS puanıyla başka bire bir 4/B’li unvana atanmada aranacak şartlar baştan belirlendi.

ÇALIŞDAKIKA 4/B’LÄ° SÖZLEŞMELÄ° DURUMU

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişamaç esaslarda kayran alan hüküm uyarınca, çalışzaman ayrımsız 4/B sözleşmeli, sözleşmesini bozma etmesi halinde 1 yıl süresince hiçbenzeri kamu kurumunda yeniden 4/B’li çalışmamaktadır. Bu nedenle de, 4/B’li namına çalışanlar basit süssüz istifa edememektedir.

Ä°STÄ°SNAÄ° DURUM

Ancak san değişikliği yapacaklar, bu 1 yıllık çalışma sınırlamasına bağımlı değildir. Yani, 4/B’li teknisyen örneğmağara 4/B’li tekniker olacaksa şan değişikliği olacağı içmağara, eski sözleşmeli görevini bırakıp yeni sözleşmeli göreve geçebilmektedir. Pratikte bu düzenleme çok istismar konusu edilmekte ve yüksek puanlı KPSS adayları sık sık meydan değiştirerek kadroların boş kalmasına bozukluk olmaktaydı.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖĞRENÄ°M DURUMU Ä°TÄ°BARÄ°YLE ÜN EDINIM ŞARTI GETÄ°RÄ°LDÄ°

Yeni düzenleme

“b) Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen ve bitik 4 sayılı cetvelde meydan kayran unvanlara ilişamaç pozisyonlara mülhak 4 üncü bap çerçevesinde atanmak yoluyla unvan değişikliği yapanlardan,”

Sakat düzenleme

b) Ilişik 4 üncü madde çerçevesinde ün değişikliği yapanlardan,
“Ek Madde 4- Sözleşmeli personelin, san değişikliği kanalıyla atamasının yapılacağı perese içmağara öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyma edilmesi kaydıyla ün değişikliği mümkündür.”

Değerlendirme

Yapıulan bu bakir düzenlemede “Öğrenim durumu itibarıyla idrak edilen” titr şartı getirilmiştir. Bu kullanılmamış düzenlemeden dolayı öğrenim durumu itibariyle kazanılamayacak bire bir unvana geçiş söz konusu olamayacaktır.

Tıpkısı kaç örnek verecek olursak, kazı bilimci, mühendis, hemşire, biolog gibi unvanlar öğrenim ile kazanılan unvanlardır. Ä°lgili bölümlerden çıkışlı olanlar bu unvanları alabilmektedir. Ancak, büro personeli, sıkıntılı yönetim personeli unvanı öğrenim ile kazanılan aynı şöhret değildir. Veyahut üstelik İş ve Patika Danışmanı unvanı öğrenim ile kazanıulan bir titr değildir.

Bu bakir düzenleme gereğteferruatlı, Katma 4 sayılı cetvelde kayran alsa dahi, öğrenim durumu ile kazanılmayacak unvanlara artık ricat edip geçiş fora etmek söz konusu olamayacak

KAPAT X

Bu sayede yüksek fakül düzlük KPSS adaylarının düzlük değiştirmesinin önüne geçilmiş olacak ve sözleşmeli personel poizsyonları sık sık boş kalmayacaktır.

İşte Ilişik 4 Sayılı Cetveldeki unvanlar:

Anketör, Arama istirdat uzmanı, Arkeolog, Arşiv uzmanı, Avukat , Basın-müşavere personeli, Ilmî proje uzmanı, Biolog, Bölge plancısı, Büro personeli, Çocuk gelişimcisi, Çözümleyici, bütün programcısı, Deniz gidiş geliş başkılavuzu, Deniz gidiş geliş kılavuzu, Destek personeli, Diğleşker sağlık personeli, Diğer teknik hizmet personeli, Dispeç, Diş tabibi, Diyet Uzmanı, Dizgi operatörü, Ebe, Eczacı, Eğsevimsiz, Fizyoterapist, Gemi adamı, Gümrük dulda memuru, Gelgel trafik kontrolörü, Havacılık tasdik uzmanı, Havacılık simülatör uzmanı, Helikopter makinisti, Hemşire, Ä°cra katibi, Ä°dari büro görevlisi, Ä°dari destek görevlisi, Ä°mam/hatip, Ä°nfaz ve dulda memuru, İşaret dili tercümanı, İş ve patika danışmanı, Kadastro teknisyeni, Yapımcı, Kaza kırım uzmanı, Kuran kursu öğreticisi, Kütüphaneci, Laborant, Mimar, Istikşaf memuru, Muhabir, Mübaşir,- Müezzin kayyım, Mühendis, Mütercim-tercüman, Müze araştırmacısı, Öğretmen, Pilot, Programcı, Proje destek uzmanı, Ruhiyatçı, Redaktör, Restoratör, Röntgen teknisyeni, Sağlık fizikçisi, Sağlık teknikeri, Sınav hizmetleri uzmanı, Içtimai çalışmacı, Stüdyo yönetmeni, Şehir plancısı, Hekim, Tashihçi, Teknisyen, Teknisyen, Telkari ustası, Uçdoğru taharri ve bakım makinisti, Uçuş teknisyeni, Ehlihibre, Bilirkişi doktor, Vaiz, Baytar hekim, Yardımcı proje elemanı, Yazma işaret pataloji uzmanı, Yazma im uzmanı, Yönetmen, Elverişsiz yönetim personeli, Zabıt katibi

Share: