4/B esaslarında kulp ve avukat düzenlemesi

Hükûmet, Sözleşmeli Personel Esaslarında 2 değişiklik yaptı.

16 Ağustos 2014 günlü Resmi Gazetede düzlük kayran değişiklikler şu şekildedir:

1- SÖZLEŞMELİYE BAHANE İZNİ

2014 yılının Şubat ayında, 657’üstelik yapılan düzenleme ile memurlara, yüzde 70 oranında mânialı olan çocuğundan dolayı vesile izni istimal hakkı verilmişti.

Bu türe, 16 Ağustos itibariyle sözleşmeli personele bile verilmiştir. Ä°lgili yıpranmamış düzenleme şu şekildedir:

“Sözleşmeli personele; arz birkaç yüzde 70 oranında mânialı evet da süreğgenişlik hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması yerinde eşinin de sunu birkaç yüzde 70 oranında özürlü olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı namına temel veya babadan yemeden içmeden biri tarafından kullanılması kaydıyla benzeri yıl içinde küresel veya bölümler halinde on güne kadar ücretli vesile izni verilir.”

2- EMNÄ°YETE KPSS’SÄ°Z SÖZLEŞMELÄ° AVUKAT KABUL ETME Ä°MKANI

Easlara eklenen bakir maddeye göre, Inanma Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişamaç esaslarda düz alan hükümlere bağımlı olmaksızın avukat alabilecektir. Ä°lgili düzenleme şu şekildedir:

“Güvenlik Umumi Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam yapılmak üzere alınacak yekpare zamanlı avukat unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz. Bu pozisyonlara, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek asıllar ve esaslara göre atama yapılır.”

Düzenlemenin umum metni içmağara tıklayınız.

Share: