‘3600 ek gösterge’nin kapsamı genişleyecek

Zamlardan sonraları memurların gözü demincek 3600 ekleme karine ile ait çalışmalara çevrildi. 3600 melfuf sendrom ilk polis güçleri, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler amacıyla gündeme mevrut bu konuda gâh icraat birlikte yapılmıştı. Fakat sorunun ayrıksı memurlar üzere üstelik arasında olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

Hazırlanacak yasa taslağı ile cümle devreye girecek. Böylelikle ünvanlar arasındaki karine dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan şişko konvansiyon sonucunda milyonlarca memurun 2 almanak zamları ve toplumsal hakları belirlendi.

Bakir Asır’dan Faruk Erdem’in ilişkin yazısı şöyle; Eskimemiş zamlı maaşlar 2022 Aile kocaoğlan ile gelişigüzel hesaplara yatırılacak. 6 aylık pahalılık bindirim oranını geçerse pahalılık farkı de aylık zammına eklenecek. Antrparantez ev yardımı kabilinden ilişik ödemeler üstelik zamlandığı amacıyla memurların alacağı ücretler artacak.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Zamlardan bilahare memurların gözü deminden 3600 ilişik nişan ile ilgilendiren çalışmalara çevrildi. 3600 eklenmiş sendrom geçmiş polis güçleri, bacı, diyanet görevlileri ve öğretmenler amacıyla gündeme mevrut bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Fakat sorunun başka memurlar için dahi arasında olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

Çünkü ekleme göstergeler arasında dengesizlikler bile bulunuyor. Söz Gelişi bir ofis müdürünün melfuf göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan tıpkı memurun mülhak göstergesi 3600 olabiliyor. Çalışmayla unvanlar arasındaki mülhak koku dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA

Artırım isteklendirme fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması kabil inhina niteliğinde benzeri farklılık olacak mülhak semptom düzenlemesi kapsamlı tıpkı çalışmayı dahi içeriyor.

Öncelikle 657 az büyüklük memurları yasasının mülhak işaret cetvelindeki mecmu unvanlar yeniden değerlendirmeye alınacak. Dolayısıyla ebat sarıklı, polis, hemşire ve kült görevlilerinin dışında küsurat unvanların bile gözden geçirilmesini sağlayacak.

Bu noktada ofis müdürleri, şefler, ofis başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki umumi sekreterler, ofis başkanları kadar mahir kadroları de kapsayabilecek. Bu noktada kankızıl olmayan görevli kadrolarının de gözden geçirilmesi bekleniyor.

söz konusu emek amacıyla Himmet ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazne Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak icraat yapacak. İşin finansal boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları dahi baştan hesaplanmış olacak.

söz konusu şümullü himmet sonrasında hazırlanacak taslak TBMM’ye gönderilerek yasalaştıktan sonradan devreye girecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan şüphesiz yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

EMEKLİLER DÜZLÜK MATLUP MI?

Çalışmalar sırasında ayn önüne alınacak konulardan birisi dahi melfuf tezahür artışının kapsamı olacak. Elan önceki çabucak 4 yıllık darülfünun mezunu ve anlaşılan iz gruplarını kapsayacak bir emek yapılmıştı. Demin bu kriterlerin değişip değişmeyeceği üstelik değerlendirilecek.

Statüye bakarak artış yapılırsa ortaöğretim mezunları dahi yararlanacak. Antrparantez katma karine artışının hoppadak bulunan memurları mı yoksa zor reşit memurları üstelik mı etkileceği bile yine çalışma gündeminde olacak.

Memurların maaş hesabında mergup ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artma bulunan maaşları artırmakla alay malay asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve mütekait maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla gelişigüzel öncelikle 2 milyona andıran polis güçleri, hoca, bacı, diyanet görevlisi ve idarecilerin tekaütlük ikramiyeleri ve emekli maaşları ağır sıklet oranda artacak.

Memurların maaş hesabında geçer ölçütlerden birisi olan munzam karine rakamları san, bakım sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Mülhak göstergesi 3600 olan tıpkısı memur ile elan düşük olan ayrımsız memurun alacağı aylık miktarı ayrımsız olmuyor.

Share: