3 yıl üst üste performansı yetersiz olan polis, Ruhsal Danışma Büro Amirliğine gönderme edilecek

26 Haziran’da yapılan değişiklik ile performans değerlendirme puanının rütbe terfilerine etkisi düzenlenmişti. Performans değerlendirme forumunun hangi olduğu ise bugünkü yönetmelikte açıklandı. Ancak bugün yayımlanan yönetmeliğe göre, değerlendirme kumandan cetveli ve değerlendirme ölçütleri henüz sonraları Asamble tarafından belirlenecektir.

Aşağıbirlikte, 4 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Itimat Umumi Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği”nin öyaşlı satır başları vadi almaktadır.

– Bire Bir nüsha değerlendirme amirleri cetveli çıkarılacak. Değerledirme amirleri bozuk sicil amirleri cetveline benzeyecek.

– Değerlendirme amirleri; bildirme zir paye adına büro amiri ve dengi ümera anne alınarak değerlendirilecek personelin görev unvanına ve teşkilat yapısına göre rütbe merhale belirlenecek.

– Değerlendirme emirleri cetvelini Takat Sınırı Değerlendirme Müesses çıkaracak ve çizgilik nazır onayıyla yürürlüğe konulacak

– Yıllık değerlendirme, aday memurlar hariç doğmak üzere, 1 Eş-31 Aralık tarihleri arası dönemi kapsayacak.

– Kendisine bağlı personelin değerlendirmesinin zamanında yapılmasından ikinci değerlendirme amiri, ikinci değerlendirme amiri sıfır durumlarda bir numara değerlendirme amiri, birime bağlı tüm personelin değerlendirmesinin zamanında yapılmasından ise personel işlerinden sorumlu şube müdürü/büro amiri mesul olacak.

– Ä°kim nüsha biçim olacak. Takat Sınırı gözlem ve izlem formu ile performans değerlendirme formu… Başarım gözlem ve strateji formu personele ilişhedef kanma içerecek ve vukuf edinme hakkı kapsamı dışında olacak.

– Mir ile değerlendirme yapılacak personel, takat sınırı görüşmesi yapacak. Takat Sınırı görüşmesi; personelin halen çalıştığı ve değerlendirme amiri unvanındaki sıralı önce amiri ile değerlendirilen personel arasında, birimin ve personelin performansının yükseltilmesini sağlamak amacıyla yapılan bire bir iletişeser sürecidir. Takat Sınırı görüşmesi yılda arz bir iki tıpkısı kat yapılır, sıralı evvel amirin personelle ilk takat sınırı görüşmesini beraber çalıştıkları önce üç kamer içerisinde yapması gerekir.

– Başarım görüşmesinde personelden neler beklendiği, kendisini nasıl geliştirmesi gerektiği, iş performansını etkileyen ve iyileştirilmesi içmağara yapılabilecek işlemler ile personelin verimi ve motivasyonunun bildirme üst seviyeye çıkarılmasına katkıbirlikte bulunabilecek hususlar personelin halen çalıştığı ve değerlendirme amiri unvanındaki sıralı önceki bey ile değerlendirilen personel arasında karşılıklı görüşülür

– Kurul tarafından yürürlüğe konulacak takat sınırı değerlendirme forumunda, görev ile ilişkin gösterilmesi beklenen davranışlar meydan takanak ve beher bölüm “Gözlenen başarım ortalamanın çok altında” yahut “üstünde” gibi tek yegâne değerlendirilecektir.

– Atış, eğitim ve Fiziki uzluk performansı; başarım değerlendirme formu içerisinde değerlendirilebilir

– Takat Sınırı değerlendirme fakül 1 ila 5 arasında olacaktır. 1,00 ila 1,99 (bu puanlar dahil) arasındaki nokta alanlanler yurt sayılacak. Puanlar elektronik ortamda yayımlanacak ve personele 25 Şubat tarihine kadar itiraz ika imkanı tanınacak. Takat Sınırı değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, değerlendirilmesi yapılan personelin çalıştığı birimin personel işlerinden mesul şube müdürlüğüne/büro amirliğine yapılır. Bu birimler tarafından inceleme maddesel hata yönüyle yapılır ve inceleme 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Maddi hatanın tespiti halinde düzeltme yapılarak sonuç personele bildirilir.

– Sınırlı olanlar uyarılacak. Personelin görev yeri, birimi içerisinde bir numara değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir. Ahir tıpkı yıllık performansı de elverişsiz kendisine değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim böylelikle yapılacak sınavda başarısız olanlar ile bakım içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, yapılan önce bire bir yıllık değerlendirmede gene performansı mikro olarak değerlendirilenler başka aynı birime atanırlar. Üç yıl üst üste performansı ev kendisine değerlendirilen personel Delalet ve Ruhsal Danışma Büro Amirliğine gönderme edilir. Ä°lgili uzmanlarca yapılacak değerlendirmeye göre, personel, danışma sürecine alınabilir yahut zaruri görülmesi halinde sağlık kuruluşlarına sevki önerilebilir.

– Namzet memurların performans değerlendirilmesi göreve başlamalarını müteakip altı aylık dönemler halinde yapılır. Namzet memur hakkında düzenlenen iki performans değerlendirme puanının aritmetik ortalaması alınarak performans değerlendirme puanı belirlenir. Yurt performans değerlendirme puanı kayran aday memurların, adaylıkları tıpkısı yıl uzatılabilir. Performansı az namına değerlendirilen ve adaylık süresi uzatılan personelin görev yeri, birimi içerisinde birinci değerlendirme amiri değişecek şekilde değiştirilir ve eğitime tabi tutulur.

KAPAT X

– 2012 yılı performans değerlendirme dönemi bu Yönetmeliğmağara yayımı tarihinden 45 gün sonraki sıra ile 31/12/2012 tarihleri arasını kapsar.

Başarım değerlendirme forumuna ilişkin namına kanunda kayran düzlük düzenleme

3201 sayılı Kanunun 85 inci maddesi

“Personelin performansının değerlendirilmesi

MADDE 85- Güvenlik Genel Müdürlüğünün ciddi tasrif ve hedefleri doğrultusunda, güven teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine imkan sağlayacak çalım içi ferdî performans değerlendirme sistemi oluşturulur.

Başarım değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında personelin; başarı, ustalık ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kınefes sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, birincil memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde kullanılabilir.

Performansın iyileştirilmesi için alınması vacip görülen tedbirleri görüşkasıt önerilerde mevcut olmak üzere, merkezde Başarım Değerlendirme Müesses oluşturulur.

Başarım değerlendirmesi yılda arz az aynı el yapılır. Değerlendirme sisteminin oluşturulması ve uygulanması, kesinti, hizmet içi eğitim, değerlendirme amirleri, haklarında takat sınırı değerlendirmesi yapılmayacaklar ve yapılamayanlar, Başarım Değerlendirme Kurulunun oluşistem ve çalışmasına ilişmaksat usul ve esaslar, itiraz başvurusunun yöntemi ve diğasker hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. Takat Sınırı değerlendirme formunda kayran algı performans değerlendirme ölçütleri ile ihtiyaç mahsus bilgiler Itimat Umumi Müdürlüğünce belirlenir.”

Share: