3 darülfünun toplamda 32 personel almak için ilana daha çok

KTO Karatay, İzmir Katip Çelebi ve Türk-Alman Üniversitesi çok sayıda personel kabul etmek için ilana artık

KTO Karatay Üniversitesi Akademisyen Çalım İlanı

KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel takanak. Akıbet başvuru tarihi 27 nisan 2022

Memurlar.net car sayfasına vurmak üzere tıklayınız

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 sözleşmeli bilişim personeli matlup

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 8 kontratlı enformatik personeli matlup. Sonuç başvuru tarihi 27 nisan 2022

Memurlar.net car sayfasına yankılanmak amacıyla tıklayınız

Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Kurum İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Tedris Elemanı 2 akademik personel algı. Akıbet müracaat tarihi 27 nisan 2022

Memurlar.net car sayfasına aksetmek üzere tıklayınız

Share: