29 Teşrinievvel öncesinde işe başlamış olan 4/B’li sağlık personeli da kadroya geçebilecek

676 sayılı Yasa Hükmünde Kararnameyle sözleşmeli sağlık personeline memurluğa geçiş hakkı tanındı. Tamam bu hak, 29 Ilk Teşrin öncesinde atanan personele dahi tanınacak mı?

676 sayılı Olağanüstü Çözme Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Yasa Hükmünde Kararnamenin 76 ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararnameye “Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı” başlıklı 45/A maddesi eklenmiştir. Eklenen maddeyle, Bakanlık ve bağlı kuruluşları, dalan teşkilatları hariç oluşmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer düzlük unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edebileceğine ve bu özellik kapsamında yapılan sağlık personeli istihdamına dair asıllar ve esaslar hükme bağlanmıştır. http://www.memurlar.net/bili/621340/

676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararnameye eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, “(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde bildirme bir iki iki yıl elan görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Sitemiz ziyaretçilerinden; bu hükmün yayınlanmasından önce Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli statüde çalışanların, 663 sayılı KHK ‘ya eklenen söz konusu maddeden faydalanıp faydalanamayacağı hususlarında sorular gelmektedir.

663 sayılı KHK ‘ya eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, dört yıl sözleşmeli olarak çalışzaman sağlık personelinin talepleri halinde görevli kadrolarına atanacağına kayran verilmiştir. Söz konusu maddede, adalet sahipliğine ya da işe giriş tarihine dayalı temas kısıtlama yapılmamış ve dolayısıyla sözleşmeli statüde çalışdakika sağlık personelinden hükmün yayım tarihinden önce atanmış olanların hükümden yararlanamayacağına dayalı benzeri ifadeye veya ibareye meydan verilmemiştir. Sözleşmeli kadrolardan işyar kadrolarına atama üstüne Ä°dareye ölçüm hakkı tanınmamış ve hüküm emredici nitelikte düzenlenmiştir.

Bu nedenle, yukarıbirlikte bahsedilen hükmün sözleşmeli sağlık personellerinin tamamını kapsadığını ve sözleşmeli statüde (4/B li) çalışanların dört yılı tamamlamaları ve murat etmeleri halinde bulundukları yerde memur kadrosuna (4/A) nasıp yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Örneğmağara, 2016 yılı Mayıs ayında (676 sayılı KHK yayımlanmadan önce) sözleşmeli hemşire olarak atanan tıpkısı çalışzaman işe başlama tarihinden itibaren dört yılı tamamlaması halinde görevli statüsüne geçebilecektir.

Share: