29 Ekim’den ilk atanan sözleşmeli personel, 4 sene çalışma şartına tabi peki mu?

Kontratlı esenlik personelinin nakline dayalı sorulara cevaplar

676 mahdut KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 dar KHK’evet eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında; sözleşmeli esenlik personellerinin kontratlı statüde dört yılı tamamlamaları ve arzu etmeleri halinde bulundukları yerde görevli kadrosuna (4/A) atamalarının yapılacağına haberimizde meydan vermiştik. http://www.memurlar.net/haber/622830/

Sitemiz ziyaretçilerinden; bu hükmün yayınlanmasından önceki (29.10.2016 tarihi öncesi) Afiyet Bakanlığı ve vabeste kuruluşlarında sözleşmeli statüde (657 basit Yasa 4/B maddesi) 676 sayılı KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 çevrilmiş KHK’ya eklenen 45/A maddesinde düz düzlük nakile ilişkin hükümlerden hangi şekilde etkilenecekleri hususlarında sorular gelmektedir. söz konusu soruları aşağıda sırasıyla cevaplandırmaya çalışacağız.

1- 29.10.2016 tarihinden evvel atanan kontratlı sağlık personelinin “dört sene süreyle başka tıpkısı yere atanamama” kuralından etkilenip etkilenmeyeceği

676 sınırlanmış KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 dar KHK’ya eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu husus göre atanan kontratlı esenlik personeli dört sene süreyle ayrıksı tıpkı yere atanamaz.” hükmüne meydan verilmiştir.

söz konusu düzenlemede “Bu konu uyarınca atanan kontratlı afiyet personeli” denilmiş olup “dört yıl süreyle bambaşka aynı yere atanamama” kuralı, 29.10.2016 tarihinden sonraları ve 663 dar KHK’nın 45/A maddesine bakarak istihdam edilecekleri kapsamaktadır. Bu nedenle, 676 çevrilmiş KHK’nın yayımlandığı güneş olan 29.10.2016 tarihinden ilk kontratlı keyif personeli olarak çalışanların, dört sene süreyle ayrıksı ayrımsız yere atanamama hükmünden etkilenmeyecekleri düşüncesindeyiz.

2- 29.10.2016 tarihinden evvel atanan sözleşmeli afiyet personelinin “Aile birliği mazeretine sınırlanmış düzlük değiştirmelerde personelin eşinin kontratlı sağlık personeline tabi olması” kuralından etkilenip etkilenmeyeceği

676 az KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 basit KHK’evet eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasının devamı; “…Eş birliği mazeretine sınırlı meydan değiştirmelerde bu bap göre istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli esenlik personelinin bulunduğu ilde bir sene fariza yapması ve vizeli gestalt bulunması durumunda; eşlerin seçkin ikisinin da Nezaret ve mecbur kuruluşlarında kontratlı veya eşlerden birinin kontratlı, diğerinin Vekâlet ve bağlı kuruluşlarında veya gayrı bir kamu hava veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının henüz çok olduğu yere atamaları yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

söz konusu düzenlemede “bu husus uyarınca istihdam edilen personelin eşi” denilmiş olup aile birliği mazeretine ilişkin düzlük değiştirmelerde personelin eşinin sözleşmeli esenlik personeline tabi olması” kuralının kapsamına, 29.10.2016 tarihinden bilahare ve 663 çevrilmiş KHK’nın 45/A maddesine bakarak sözleşmeli keyif personeli adına istihdam edilecek olanlar girmektedir. Bu nedenle, 29.10.2016 tarihinden önceki sözleşmeli keyif personeli kendisine çalışanların, bu kuraldan bile etkilenmeyecekleri düşüncesindeyiz.

3- Sözleşmeli esenlik personellerinin vazifeli kadrolarına (4/A) atanması sonrasında, tıpkı yerde sunma bir iki iki sene henüz fariza ika zorunluluğundan etkilenip etkilenmeyeceği

676 az KHK’nın 76 ncı maddesiyle 663 mahdut Sağlık Bakanlığı ve Sınırlı Kuruluşlarının Kurum ve Görevleri Karşı Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında, “(4) Sözleşmeli esenlik personelinden dört almanak emek süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 basit Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, tıpkı yerde sunu bir iki iki yıl elan görev yapar, bunlar için namzetlik hükümleri uygulanmaz.” hükmüne düzlük verilmiştir.

Bu hükümde, dört sene kontratlı olarak etkin keyif personelinin talepleri halinde bulundukları yerdeki görevli kadrolarına (4/A) atanacağına meydan mevdu ve devamında işyar kadrolarına atananların bire bir yerde (bulundukları kayran) sunu az iki yıl daha fariza yapacağı düzenlenmiştir.

Sözleşmeli kadrolardan görevli kadrolarına (4/A) atananların aynı yerde yeryüzü bir iki iki sene henüz fariza yapması kuralının, bu maddeden faydalanarak bulundukları yerdeki vazifeli kadrolarına (4/A) atanacak tam kontratlı sağlık personeline uygulanacağı düşünülmektedir. Aynı ayrıksı deyişle, 29.10.2016 tarihinden geçmiş evet bile sonra istihdam edilen ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesinden faydalanarak sözleşmeli statüden işyar kadrolarına (4/A) atanan sistem, ayrımsız yerde (bulundukları yer) sunu bir iki iki yıl elan fariza yapacaktır.

Share: