23 Orak Ayı 2022 tarihli tayin kararı yayımlandı

23 Orak Ayı 2022 günlü nasıp kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

NASIP KARARLARI

Artırım Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu;

– İkinci Başkanlığına, Üye Fatih Odalık Mehmet YILDIRIM,

– Üyeliğine Halil İbrahim AKYILDIZ,

– Üyeliğine Adnan AHIT,

5411 basit Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Umumi Müdürlüğünde açık mevcut Umumi Heyet Üyeliğine, 233 çevrilmiş Yasa Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince Edip MÜYESSEROĞLU atanmıştır.

22 Orak Ayı 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Share: