2021 yılında ne üniversitelere kaç öğretim elemanı nasıp izni verildi?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılında üniversitelere iki onayla alay malay 4 bin tayin izni verildi. Ne üniversitelere kaç nasıp izni verildiğine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bilindiği için, 2 mahdut Umumi Ekip ve Usulü Için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde düzlük alan, “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren çekicilik ve kuruluşlarının; işyar ve talim elemanı kadrolarına havadan veya ayrıksı çalım ve kuruluşlardan aktarım aracılığıyla yapabilecekleri almanak atama sayısı, bu kopya sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilgili hususlar, öğretim elemanları üzere Yükseköğretim Kurulunun görüşü kırılmak aracılığıyla Cumhurbaşkanınca belirlenir.” hükmüne göre üniversitelere atanabilecek almanak öğretim yardımcısı ve asistan kadroları Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte anılan kol dağılımları yılda 2 (iki) sefer yapılmakta, mecmu öğretim yardımcısı ve asistan kadro izinleri ise 4 bin adet adına belirlenmektedir. bununla birlikte, nasıp izinlerine dayalı alınan Cumhurbaşkanlığı onaylarında saha sunulan “yükseköğretim kurumlarının akademisyen dışındaki gereksiz tedris elemanı kadrolarına, 2020 yılında tekaütlük, ahiret yolculuğu, incizap, nakil, eğitimin tamamlanması yahut akamet sonucu kurumlarından ayrılan asistan sayısı büyüklüğünde havadan veya nakil aracılığıyla arttırma atama yapılabilir” düzenlemesine bakarak ayrımsız eski sene ayrılan araştırma görevlisi sayısı büyüklüğünde öğretim yardımcısı yahut araştırma görevlisi alınabilmektedir.

Farklı taraftan, Reisicumhur Kararı ile yapılan dağıtımda üniversitelere sunulan öğretim görevlisi ve asistan izni dağılımında tasarruf ve planlama yetkisi bütünüyle yükseköğretim kurumlarına aittir. Üniversiteler ihtiyaçlarına göre ilgili yıl içerisinde sunulan iznin tamamını tedrisat görevlilerine veya araştırma görevlilerine ayırabilir.

Akademisyen adaylarının takibi amacıyla 2021 yılında Cumhurbaşkanlığınca üniversitelere sunulan tayin izinlerinin dağılımına bu tablodan erişebilirsiniz. Sonuç olarak, bu sene amacıyla tahsis edilen 4 bin atama izninin 1000 adedi YÖK aracılığıyla belirlenen öncelikli alanlarda istihdam edilecek araştırma görevlileri için kullanılacaktır.

Listeye duyulmak amacıyla TIKLAYINIZ.

Share: