2020/7 KPSS yeniden tercihlerinde yıpranmamış hüküm

Kayırıcı duruşma niteliğinde olan Danıştay İdari Dava Daireleri Müesses, kamuda çalışanlara yeğleme hakkı verilmeyen talimatname hükmü hakkında yürürlüğü tevkif kararı veren Danıştay 2. Dairesi kararını kaldırdı

Ekincilik ve Orman Bakanlığı, 2020/7 KPSS tercihlerinde, kamuda çalışanların, yersiz kadrolarını tercih etmesini engellemek üzere mevzuat düzenlemesi yapmıştı. Tıklayın. Mevzuat değişikliği sonrasında, 2020/7 KPSS tercihleri amacıyla adayların başvurusu alınmış fakat kamuda çalışanların başvurusu reddedilmiştir.

Kamuda çalışanlar, mevzuat hükmünün iptali üzere sevgili açmış ve Danıştay 2. Dairesi, 9 ay sonraları mevzuat hükmünü fek etmişti. İptal kararını uygulayıcı Ekincilik ve Orman Bakanlığı, 2347 sözleşmeli pozisyonu bir daha ilana çıkarak, bu misil hoppadak 2020/7 KPSS tercihleri sırasında kamuda olup dahi yeğleme edemeyenlerin başvurusunu almıştır. Başvuran adaylar 2020 yılı mart ayındaki taban puanlara bakarak kadrolara yerleştirilmiştir. 100 civarında adayın, sabık yıl oluşan aya puanların konusunda çıkarak yerleşmeye hak kazandığı belirtilmiştir.

Fakat, Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuat hükmü karşı yürürlüğü durdurma kararı veren Danıştay kararına itiraz etmiştir. İtirazı mülaki Danıştay İdari Sorun Daireleri Müesses, Danıştay 2. Dairesinin kararını fesih etmiştir. Bu yeni gelişme 27 Familya 2021 tarihinde başvuruları sonra eren 2020/7 KPSS yeniden tercih işlemlerinin iptali anlamına gelmektedir. Zira yeniden yeğleme işlemleri Danıştay 2. Dairesinin kararı üzerine münfail, ancak ense duruşma Danıştay 2. Dairesinin kararını kaldırmıştır.

Ekincilik ve Orman Bakanlığı zaman aynı açıklama yaparak “çalışmalarımız hüküm kararları esas alınarak devam etmektedir.” demiştir.

İŞTE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI:

Bakanlığımıza yapılan KPSS 2020/7 ve KPSS 2020/7 Geçerlilik Gereği Yapılan Kullanılmamış Dolap Karşı

09/05/2020 günlü ve 31122 basit Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Mübayenet Yapılmasına Dayalı Esaslar’ın 2. maddesi ile Kontratlı Personel Çalıştırılmasın İlişkin Esaslara Arızi Madde 19. Olarak eklenen “Ekincilik ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Istimara, Latif ve Sistem Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından direkt yapılacak merkezi intizam sonuçlarına göre istihdam edilecek kontratlı personel alımlarında, havai hazırda amme hava ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz.” hükmü düzenlenmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Ölçme Latif ve Konsept Başkanlığı aleyhine açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin 06.10.2020 günlü ve E.No:2020/973 dar kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Bu karara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Değerlendirme Berceste ve Dubara Başkanlığının itirazı üstüne Danıştay İdare Sevgili Daireleri Kanununun 20.01.2021 günlü ve YD. İtiraz No: 2020/628 az kararı ile itirazın kabulü ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar mevdu olup çalışmalarımız geçerlilik kararları ana alınarak devam etmektedir.

Share: