2020/7 KPSS kılavuzunda vadi kayran kadrolara kimler başvurabilecek?

Bu yazıda ÖSYM tarafından yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin kontratlı pozisyonların kayran aldığı 2020/7 KPSS yeğleme kılavuzundaki kadrolara kimlerin başvurabileceği açıklanmaktadır.

Güzeşte hafta zarfında, ÖSYM marifetiyle 2020/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştır. Fakat bu kılavuz, bir mahkeme kararına binaen yapılmaktadır. Dolaysıyla 2020 yılı içerisindeki alımlara başvuramadığı amacıyla hakları ihlal edilen kamu kurumlarında etkin adaylar başvurabilecektir.

Hatırlanacağı amacıyla, Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a 2020 yılı içerisinde Arızi Konu 19. eklenmiştir. Bu husus şu şekildedir:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Esaslar kapsamında, Değerlendirme, Berceste ve Harmoni Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı aracılığıyla doğrudan yapılacak merkezi üçkâğıt sonuçlarına bakarak istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında, münhal hazırda amme çalım ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılmaz.”

Bu maddenin iptali için Danıştay’a ülkü açılmıştır. Danıştay 2. Dairesinin E.2020/973 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemenin 06.10.2020 tarihli kararı ile sav konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına değişmeyen verilmiştir.

Danıştay’ın kararı bağlamında, Duruşma kararının uygulanması için amme kurum ve kuruluşlarında çalışıp Danıştay kararı ile bozma edilen hükmün engeli zımnında tercih yapmayanlar üzere ÖSYM vasıtasıyla 21-27 Familya 2021 tarihleri beyninde tercihleri alınmaya başlanmıştır.

Dolaysıyla, tercih kılavuzda düz düzlük pozisyonlara VAKIT KAYBETMEDEN 9 Haziran 2020 tarihi itibariyle tıpkısı kamu kurumunda çalışıp birlikte, arızi maddeden çevre başvuru yapamayanlar başvuru yapabilecektir.

Benzeri kamu kurumunda çalışmasına rağmen 9 Haziran 2020 tarihinde başvurup yerleşen ancak eğreti 19. maddeden kıran ataması yapılmayan adayların hakları korunacağından bu durumdakilerin başvurmasına ister bulunmamaktadır.

2020/7 KPSS Tercih kılavuzu üzere tıklayınız.

Share: