2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020/2 KPSS yerleştirmeleri ile Bakanlık kadrolarına atanan adaylardan, diğer kurumlara örnek olacak tıpkı doküman isteminde bulundu

MEB’mağara yayımladığı vesika isteme açıklamasında kayran kayran tüm vesaik e-Izzet sisteminden alınabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2020/2 KPSS tercihleri arasında, diğasker kurumlara örnek olacak açıklaması:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) KPSS 2020/2 yerleştirmeleri sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerden mergup belgeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün aşağıda yazıulan adresine; 29.01.2021 tarihi iş bitimine kadar aracısız veya misil yoluyla tasdik etmeleri gerekmektedir.

(Kere ile yapılan başvurularda, belgelerin akıbet başvuruş tarihine büyüklüğünde Umumi Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Ä°stenilen Belgeler:

1. Belgelerini; Şahsen doğrulama edecek adaylar için Öğrenim Belgesinin aslı, bir sayı önlü arkalı fotokopisi ve e-Ihtişam sisteminden alınmış mezun belgesi, Posta yolu ile gönderecek adaylar içmağara ise Öğrenim Belgesinin Onaylı örneği (Üniversite veya Noter) ve e-Cesamet sisteminden alınmış çıkışlı belgesi.

2. KPSS/2 Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3. 4 adet vesikalık fotoğraf.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Ayvaz adaylar için askeriye genişlik belgesi (e-Ululuk sisteminden alınabilir), askeriye vazifesini adına getirmekte olan adaylar için ise birliklerinden alacakları resmi yazı.

6. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi. (e-Devlet sisteminden alınabilir)

7. Hizmet cetveli. (Oran Memuru kendisine başka kurumda görev fail veya yapmış olanlar)

8. Nasıp Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (Ä°ndir)

9. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde tasdik edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

KAPAT X

10. Evrak teyit üst yazısı. (İndir)

11. Kamu Görevlileri Etik Bilimi Sözleşmesi. (İndir)

12. Özgeçmiş.

Bulunak:

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğü 7. Bitirme C-Blok

Atatürk Bulvarı No:98 Çankaya/ANKARA

Ä°letişyayın : (0312) 413 38 13(0312) 413 28 40(0312) 413 28 39

Share: