2015 garaz himaye sınavında değişenler

İçişleri Bakanlığı, maksat siper uygulamasında değişikliğe gitti.

15 Familya 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan “Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Itimat Umumi Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik” ile itimat mensuplarının maksat siper’da görevlendirme süreçlerinde değişikliğe gidilmiştir.

5 YIL GÖREV YAPMIŞ KALKMAK

Önceki yönetmelikte “çalışarak 4 yıl görev yapmış görünmek” şeklindeki şkayırıcı “Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen sunu az beş yıl görev yapmış kalkmak,” yerine değiştirilmiştir.

MUVAFAKAT VERÄ°LMİŞ BAŞLAMAK

Sınava başvurabilmek içmağara “Birimin bildirme üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş tutmak,” şeklinde eskimemiş ayrımsız şdal getirilmiştir.
Biriminin yer üst kademeli amiri ifadesi ise yönetmelikte “Umumi Müdürlük tarz teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında beherglas birimin rütbe bakımından sunu üst basamaklı başkanını/müşavirini/müdürünü, illerde el emniyet müdürünü,” namına gösterilmiştir.

35 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ GIRMEK

Daha önce;
“c) On sekiz yaşını tamamladıktan bilahare yaptırıulan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş temel alınmak kaydıyla, otuz altı yaşından gün almamış olmak,”
şeklinde belirlenen şdal

“c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaş anne alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış gelmek,”

şeklinde değiştirilmiştir.

ELAN ÖNCE MİSYON KORUMAYA GİDENLER BAŞVURAMAYACAK

Yönetmelikte başvuru için “Henüz önce erek himaye görevi yapmamış almak,” şeklinde yıpranmamış ayrımsız şüst getirilmiştir.

BEDEN KİTLE ENDEKSİ ŞARTI

Yönetmelikle getirilen tıpkı diğleşker yıpranmamış şpeş “j) Beden kütle indeksinin arz beş altı 18 (karışma), bildirme fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi benzeri sağlık kuruluşundan tevsik etmek,” şeklindedir.

KAPAT X

PERFORMAN ATIŞI

Daha önce sınav aşamasında makbul zırh atışı bu sefer müracaat aşamasına konmuşvolta. Buna göre, “PBS kayıtlarında serencam dört dörutubet takat sınırı atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan almış” olanlar başvuru yapabilecektir.

SINAV HEMEN YAZILI VE SÖZLÜDEN OLUŞACAK

Elan önce sınav, yazılı, silah atışı, spor ve mülakattan oluşmaktaydı. Silah atışı PBS kayıtlarından alınacağı içmağara sınav aşamaları arasından çıkarılmıştır. Sınav yalniz yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

(3) Yazılı sınavda;

a) Ä°nsan Hakları (%10), b) Temel ve Ä°dare Hukuku (%10), c) Polisi ilişik mevzuat (%20), ç) Atatürk Ä°lkeleri ve Ä°nkılap Tarihi (%10), d) Tören Düzeni Bilgisi (%10), e) Silah Bilgisi (%20), f) Güncel ve Kültürel Konular (%10), g) Yabancı Komütatör (%10), kalkişmak üzere yüz istifham sorulur. Seçkin sorunun nokta değeri aynı kalkişmak üzere, yüz fakül üzerinden değerlendirme yapılır.

Share: