2014 Haccı için personel seçim kriterleri

Din İşleri Başkanlığı, 2014 yılı Haccında görevlendirilecek personelde aranacak şartları belirledi.

Din İşleri Başkanlığı, 2014 yılı Haccında görevlendirilecek personelde aranacak şartları belirledi.

İşte 31/01/2014 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Kült İşleri Başkanlığı

Sayı : 9209042/300-2259 31/01/2014

Konu : 2014 Yılı Haccı Personel Seçimine Ä°lişamaç Kriterler

Hac farizasını hesabına bildirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvarzlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve külfet düşmektedir.

Bu nedenle; organizasyonun seçme kademesinde görev algı ve ömründe hele hac farizasını ifa edecek olan vatandaşlarımıza, sağlıklı ve başarılı bakım verebilecek ehliyetli ve performansı yüksek elemanı seçmek büyük ögönen yer etmektedir.

Bu maksatla, önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgilendiren değerlendirmeler da dikkate alınarak, 2014 yılı hac organizasyonunun çeşitli kademelerinde görevlendirilecek personelin belirlenmesine ilişamaç kriterler aşağıbile belirtilmiştir.

KAPAT X

Buna göre;

A) Göç başkanı yerine görevlendirileceklerde;

a) Başkanlığımız tarz ve taşra birimlerinde halen Ä°l Müftüsü, Ilmek İşleri Yüksek Oturmuş Uzmanı ve Ehlihibre Yardımcısı, Din İşleri Uzmanı ve Bilirkişi Yardımcısı, Ä°l Müftü Yardımcısı, Ä°lçe Müftüsü, Müdür, Nasihatçi, Eğitim Görevlisi, Murakıp, ayrıca dört yıllık dini yüksekokul mezunu olup, hac üzerine tecrübeli ve başarılı olduğu tespit edilenlerden APK Eksper ve Eğitim Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Ä°mam-Hatip kendisine çalışıyor doğmak,

b) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle Başkanlıktaki bütün hizmeti genişlik bir iki 7 yıl tevessül etmek,

c) Sağlık yönünden görevli kendisine hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik rastgele engeli eksilmek,

ç) Daha önce görevli adına gittiği hacda başarılı olup sevk ve hile yeteneğine sahip olmak,

d) 2013 yılında 3 kamer ve daha ayrıntılı süreli ev dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dahil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş gelmek,

e) 2013 yılı haccında barhana oluşan illerde (Acentalar karışma), göç sayısının 2 katı büyüklüğünde, kafile oluşmayan illerde, belirtilen kriterlere taşıyan 1 görevlinin devlet müftülüklerince, minval birimleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde ise yukarıdaki kriterlere haiz olanlardan akla yatkın görülecek 2’şçeri personelin tespitinin yapılarak yer geç 25 Şubat 2014 tarihi himmet saati bitimine kadar Başkanlığa teklifi yapılmış kalkmak,

B) Diyanet Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

1. Kur’dakika Kursu Öğreticiliği, Ä°mam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında çalışarak çalışanlarda;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçyeryüzü hizmet süresi karışma Başkanlıktaki hep fiili hizmet süresi (askeriye, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekâlet ve SGK’dahi geçen süreler hariç) en birkaç 5 yıl almak,

b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik seçkin engeli bulunmamak,

c) 31 Aralık 1953 tarihinden sonraları doğmuş tevessül etmek,

ç) Tecrübesi olmayanlarda,ilk defa hac organizasyonlarında görevlendirilecek olmak,

d) Tecrübeli olanlarda, hac organizasyonlarında 3 defadan fazla görevlendirilmemiş olup, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında görevli namına hacca gitmemiş girmek,

e) Tecrübeli olan yahut tecrübesi olmayanlarda; 2013 yılında 3 ay veya elan etraflı süreli mikro dışı, 2014 yılında ise Ramazan ayı dahil sınırlı dışı yahut umrede görevlendirilmemiş tevessül etmek, (kol toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması nedeniyle gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

f) Başkanlıkça 2011, 2012 yahut 2013 yıllarında yapıulan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri benek almış olmak,

g) Müracaatların bitiminde şartları tutanlar “Hac Görevli Programı”na girilecek olup, MBSTS puanına göre, ilin hacı sayısı oranınca % 20 tecrübeli olan ve % 80 tecrübesi olmayan ilmek görevlisi ihtiyacı üstelik dikkate alınarak, herhangi bir toprak içmağara oluşturulacak nokta sıralama listesi üzerinden yeryüzü yüksek benek alandan başlanarak, Başkanlıkça belirlenecek oranda ve sonraları bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta kıraat, irşbeygir, dini hikmet ve performans yönünden hizmetin özelliğine göre 70 ve üzeri nokta almış kalkışmak,

2. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Bilirkişi Yardımcısı, Din İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Ä°l Müftü Yardımcısı, Ä°lçe Müftüsü, Vaiz, Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Görevlisi, dini yüksek meslek mezunu Uzman ile Murakıplık görevlerinde filen çalışdakika ve bugüne büyüklüğünde hacca hiç gitmemiş olanlarda;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçen bakım süresi karışma Başkanlıktaki hep fiili hizmet süresi (askerlik, nezaret, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’bile geçbildirme süreler hariç) yer az 3 yıl kalkışmak,

b) Sağlık yönünden görevli namına hacca gitmesine mani bedeni ve ruh bilimsel temas engeli azalmak,

c) 31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş tevessül etmek,

ç) 2013 yılında 3 kamer ve elan teferruatlı süreli ancak dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dahil daraç dışı yahut umrede görevlendirilmemiş kalkışmak,

Yukarıdaki şartları taşıtaraf personelin görevlendirmeleri hizmet yıllarına bakılarak ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça yapılabilecektir.

C) Kadın irşat görevlisi kendisine görevlendirileceklerde;

1) Ilmek İşleri Uzmanı ve Ehlivukuf Yardımcısı, Ä°l Müftü Yardımcısı, Müdür, Nasihatçi ve Ehlihibre adına fiilen çalışanlarda;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, sözleşmeli statüde geçsunma hizmet süresi dahil Başkanlıktaki toplanmış fiili hizmet süresi (SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli bakanlık ve fahrilikte geçarz süreler hariç) sunu beş altı 5 yıl gelmek,

b) Sağlık yönünden görevli yerine hacca gitmesine mani bedeni ve ruh bilimsel değme engeli düşmek,

c) 2012 ve 2013 yıllarında görevli namına hacca gitmemiş gelmek,

ç) 2013 yılında 3 kamer ve henüz mufassal süreli ensiz dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı karışma güçlükle dışı yahut umrede görevlendirilmemiş almak, (grup toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması zımnında gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

d) Yukarıdaki unvanlardan henüz önce hacca hiç gitmemiş olanlar, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta 70 ve üzeri puan almış kalkmak,

2) Bayan Kur’zaman Kursu Öğreticisi namına çalışarak çalışanlarda;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçsunu bakım süresi karışma Başkanlıktaki mecmu fiili bakım süresi (SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekâlet ve fahrilikte geçen süreler hariç) bildirme bir iki 5 yıl girmek,

b) Sağlık yönünden görevli namına hacca gitmesine mani bedeni ve ruh bilimsel gelişigüzel engeli düşmek,

c) Hac organizasyonlarında 3 defadan çok görevlendirilmemiş almak,

ç) 2011, 2012 ve 2013 yıllarında görevli namına hacca gitmemiş oluşmak,

d) 2013 yılında 3 ay ve daha tafsilatlı süreli güçlükle dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dahil ancak dışı veya umrede görevlendirilmemiş başlamak, (kadro toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması zımnında gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

e) Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yıllarında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri nokta almış tutmak,

f) Müracaatların bitiminde şartları tutanlar “Hac Görevli Programı”na girilecek olup, MBSTS puanına göre temas toprak için oluşturulacak sıralama listesi üzerinden, ilin hacı ve barhana sayısı da dikkate alınarak, MBSTS puanına göre, Başkanlıkça belirlenecek oranda ve sonradan bildirilecek kayran ve tarihte yapılacak olan mülakatta kıraat, irşatlama beygiri, dini bilgelik ve performans yönünden hizmetin özelliğine göre 70 ve üzeri puan almış kalkmak,

Ç) Tercüman olarak görevlendirileceklerde;

a) Halen Başkanlık tarz ve taşra birimleri ile Türkiye Kült Vakfı’nda çalışıyor olup, adaylığı kalkmış girmek,

b) Sağlık yönünden görevli namına hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik gelişigüzel engeli çıkmak,

c) 31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş görünmek,

ç) Başvuranlardan Başkanlıkça (2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapıulan mülakatta 70 ve üzere fakül alanlar hariç) belirlenecek ve sonra bildirilecek saha ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı kalkışmak, (70 benek alarak mülakata çağırılmasına icap olmayanların da müracaat etmeleri gerekmektedir.)

D) Kol personeli, yönetsel personel, saymanlık ve bilgisayar personeli ile mubayaacı, yemekhane taharri memuru, yemek servis personeli, antrepo memuru, teknik adam ve bir hizmetlerde görevlendirileceklerde;

a) Halen; mühendis, programcı, çözümleyici, bilirkişi, muhasebeci, düzeltici, şef, görevli, VHKÄ°, daktilo ve ekip itibariyle bire bir unvanlarda çalışıyor görünmek,

b) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, bütün fiili hizmet süresi sözleşmeli statüde geçsunu süre dahil (askerlik ve vekillikte geçbildirme süreler hariç) arz birkaç 5 yıl Başkanlık teşkilatı veya Türkiye Din Vakfı’nda çalışmış olup son 3 yıldır bile (a) bendinde tamlanan unvanlarda çalışıyor kalkışmak,

c) Sağlık yönünden görevli kendisine hacca gitmesine mani bedeni ve ruhsal seçkin engeli azalmak,

ç) Hac organizasyonlarında 3 defadan aşkın görevlendirilmemiş oluşmak,

d) 31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş almak,

e) 2012 ve 2013 yıllarında görevli kendisine hacca gitmemiş oluşmak,

f) 2013 yılında 3 ay ve elan etraflı süreli daraç dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dahil sıkıntılı dışı yahut umrede görevlendirilmemiş girmek,

g) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek vadi ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı tutmak,

E) Aşçı yerine görevlendirileceklerde;

a) Başkanlık eşkal ve taşra birimleri ile Türkiye Din Vakfı’nda ekip unvanlarına bakılmaksızın 3 yıldır fiilen aşçı kendisine çalışıyor görünmek,

b) Sağlık yönünden görevli yerine hacca gitmesine mani bedeni ve ruh bilimsel değme engeli bulunmamak,

c) Başkanlıkça belirlenecek ve sonra bildirilecek meydan ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı görünmek,

F) Hava Dışından, Emekli Aşçılardan, Anadolu Otelcilik Turizm Çığır Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Patika Yüksek Okulu yahut Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu mezunlarından görevlendirileceklerde;

a) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik temas engeli rastlanmamak,

b) Küçük Asya Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu yahut Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu mezunu erkeklerden; aşçı, aşçı yardımcısı, aş damı ve yemekhane servis personeli namına çalışıyor gelmek,

c) Alım dışından başvuranlardan halen resmi tıpkısı kurumda çalışanların, 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesi durumunda; görevlendirilmesinde değme sakınca bulunmadığına dayalı kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-1 müracaat dilekçesine eklemiş oluşmak,

ç) 31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş atılmak,

d) Şartları tutanların müracaatını, Melfuf-1 dilekçe ile bildirme geç 19 Şubat 2014 tarihi emek saat bitimine büyüklüğünde bulunduğu yerdeki el müftülüğüne yapmış tevessül etmek,

e) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı kalkışmak,

G) Şoför olarak görevlendirileceklerde;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, Başkanlık minval ve taşra birimleri ile Türkiye Kült Vakfı’nda (askeriye ve vekillikte geçen süreler hariç) en bir iki 3 yıldır halen şoför kendisine çalışıyor oluşmak,

b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve ruh bilimsel rastgele engeli rastlanmamak,

c) 31 Aralık 1957 tarihinden sonradan doğmuş tevessül etmek,

ç) 2012 ve 2013 yıllarında hacda, 2013 ve 2014 yıllarında ise umrede görevlendirilmemiş girmek,

d) Şartları tutanların tespitinin yapılarak genişlik geç 25 Şubat 2014 tarihi emek saati bitimine büyüklüğünde Başkanlığa teklifi yapılmış atılmak,

e) Başkanlıkça belirlenecek ve sonra bildirilecek düzlük ve tarihte alanlarıyla ait yapılacak olan kılgı ve uygulamalı mülakatta başarılı kalkmak,

Ğ) Yardımcı Hizmetli (aşçı yardımcısı, kemirmek taşıyıcısı, mutfak personeli, mutfak bulaşık ve yemekhane bulaşık personeli ile çamaşırcı, ütücü) namına görevlendirileceklerde;

a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, toplanmış fiili hizmet süresi (askeriye ve vekillikte geçyer süreler hariç) yeryüzü birkaç 5 yıl Başkanlık teşkilatı yahut Türkiye Kült Vakfı’nda çalışmış olup serencam 3 yıldır de bulunduğu unvanda çalışıyor olmak,

b) Sağlık yönünden görevli adına hacca gitmesine mani bedeni ve ruhsal temas engeli azalmak,

c) 31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş gelmek,

ç) Odacı yahut takım itibariyle bire bir unvanlarda çalışıyor koyulmak,

d) 2013 yılında hacda, 2014 yılında ise umrede görevlendirilmemiş kalkışmak,

e) Şartları tutanların tespitinin yapılarak genişlik geç 25 Şubat 2014 tarihi mücahede saati bitimine büyüklüğünde Başkanlığa teklifi yapılmış doğmak,

f) Başkanlıkça belirlenecek ve sonradan bildirilecek düz ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı başlamak,

Şartları aranacaktır.

Şartları tutanlardan; (B-1) Diyanet Görevlisi, (B-2) Hacca hiç gitmemiş (Ilmek İşleri Yüksek Yerleşmiş Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Ilmek İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Ä°l Müftü Yardımcısı, Ä°lçe Müftüsü, Vaiz, Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Görevlisi, dini yüksek ekol mezunu Uzman, Murakıp), (C-1-2) Karı Ä°rşbeygir Görevlisi (Müftü Yardımcısı, Nasihatçi, Bilirkişi ve K.K.Ö), (Ç) Tercüman, (D) Kadro Personeli ve (E) Aşçı (çalım içinde çalışanlar) olanlardan müracaat edecekler; http://hac.diyanet.gov.tr adresinde kâin “2014 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden 1024 Şubat 2014 tarihleri arasında T.C. Etiket Numarası ile giriş yaparak mergup bilgileri doldurulacaklar ve alacakları çıktıyı (Katma-1 dilekçe) ait müftülüklere/birimlere (TDV hariç) doğrulama ederek müracaatlarını yapacaklardır. Ä°lgili müftülükler/birimler formları inceleyerek görevli programından arama ettikten sonradan makul ve yekpare olanların teklif ve müracaatlarını onaylayacaklardır.

KUMA ŞARTLAR

1. Hac organizasyonunda öbuğulu yeri olan grup başkanları, kol başnefes yardımcıları, bölge, basın ve tören düzeni sorumluları ile isticar ekibi personeli, ilişik vahit amiriyle istişare edilerek Hac ve Umre Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce belirlenecektir.

2. Tekliflerde ve görevlendirmelerde organizasyonun ne kademesinde olursa olsun ehil olmak şartıyla bir iki gidenler, çok gidenlere tercih edilecektir.

3. Hac organizasyonundaki görevlendirmelerde, organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacaktır.

4. Teklifler ve müracaatlar; merkezde ünite amirlerince, illerde, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonradan Ä°l müftülüklerince, eğitim merkezlerinde (Eğitim Hizmetleri Umumi Müdürlüğü ile görüşüldükten sonradan) Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, Türkiye Diyanet Vakfı’nda ise Genel Müdürlükçe yapılacak olup, müşterek tutanağın ıslak imzalı listesi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5. Yukarıde tamlanan görevler içmağara şartları tutanlar, bu görevlerden ancak birine müracaat edecek yahut öneri edilecektir. Ayrı ayrı görevler için müracaat akseptans edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır. Damarı Bozuk halde bu tür müracaatların hepsi geçersiz sayılacaktır.

6. Belirlenen süre içerisinde müracaatta namevcut, teklifi yapılmayan, yapılacak mülakat, değerlendirme ve seminerlere katılmayan personelin henüz ahir talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilişkin ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

7. Mülakata katılacak olan personel, Kur’zaman-ı Selek ile Başkanlığımız yayınları hakikat girmek üzere; Ä°tikat, Ä°badet, Hac Menasiki, ihtiyaç mahsus kategorilerde Pratik Arapça, SiyerAhlak, Beşeri Ä°lişkiler, Ä°dari İşlemler ve Umumi Kültür konuları yanında görev alanlarıyla ilgilendiren hususlardan sorumlu olacaklardır.

8. Tekâlif ile müracaat edenlere ilişkin listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, aktarım, titr değişikliği, emeklilik, istifa, son kabil seçme hangi tıpkı sebeple personelin yerinde meydana gelebilecek değişiklikler, anında Hac ve Umre Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne bildirilecektir.

9. Müracaat eden personele ilgili dilekçeler, birimlerince saye edilecek ve Başkanlığa yalnız onaylanmış sima listeleri gönderilecektir.

10. Mülakat, değerlendirme veya seminerlerden sonraları, hacda görevlendirilmelerine mani gelişigüzel ne aynı durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta tamlanan şartları taşımadığı sonra tayin edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmışsa bozma edilecektir. Bu durumda olanlar müstacel Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi halde doğacak sonuçfecir birimleri sorumlu olacaktır.

11. Kalıp ve taşra birimleri; tekaütlük, ölüm, nakil ve ün değişikliği gibi hususları birlikte dikkate alarak, enerjik durumda olan personele ilişkin bilgileri ilgilendiren programdaki bilgisayar kayıtlarından sunu geç 10 Şubat 2014 tarihine büyüklüğünde güncelleştirecekler ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek değişiklikleri de anında bilgisayara gireceklerdir.

12. Ilmek görevlilerinin seçiminde; % 20′sinin tecrübelilerden, % 80’inin ise tecrübesi olmayanlardan oluşturulmasına ve beherglas kafiledeki ilmek görevlilerinden sunu birkaç birinin kıraat ve tilavet yönünden, bir diğerinin ise irşbeygir yönünden topluluk olmasına öhatun kişi gösterilecek, bu bap yapılacak mülakatta dikkate alınacaktır.

13. Ilmek görevlisi namına görevlendirilmek üzere müracaat edenler ile irşat hizmetlerinde görevlendirilmek üzere müracaat fail hatun kur’an kursu öğreticilerinden, şartları tutanların Başkanlıkça 2011, 2012 yahut 2013 yıllarında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri puan almış olup, sonradan yapılacak olan mülakat sonucunda bile arz beş altı 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, görevlendirilmeler ise seçkin iki puanın ortalamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden arz yüksek benek alandan başlamak kanalıyla ihtiyaç nispetinde yapılacaktır.

14. Görevlendirmeler; personelin mülakat ve değerlendirmelerdeki başarı durumları dikkate alınarak, Hac ve Umre Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık Makamınca yapılacaktır.

15. Aşçı, aşçı yardımcısı, yemekhane servis, kemirmek taşıyıcısı, mutfak ve yemekhane bulaşık personeli yerine görevlendirileceklerden sonradan sağlık kuruluşlarından alacakları “Portör” araştırma belgesi isteneceğinden, söz konusu hizmetler içmağara yapılacak müracaat ve tekliflerde bu kapı göz önünde bulundurulacaktır.

16. Geçici namına Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların, çalım değişikliği talebinde bulunanların, 2014 yılı içinde ince süreli kursta bulunanların, kursa katılacak olanların yahut kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanların, halen askerde olanların ve yurtdışı görevleri içmağara planlamaları yapılanların, bu talimatta belirtilen şartları taşısalar dahi müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri yapılmayacaktır.

17. Ne unvanda olursa olsun elan önce görevli kendisine hacca gidenler “tecrübeli olan”, hacca gitmediği halde umrede görevlendirilenler ise “tecrübesi sıfır” kategorisinde değerlendirilecektir.

18. Güçlükle dışından görevli yerine hacca gidenlerin gittiği yıllar gidiş sayısına dahil edilecektir.

19. Mülakat ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile yer ve tarihleri bilahare bildirilecektir.

20. Organizasyonun özellik sunu fail hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme dahi yapılabilecektir.

21. Organizasyonun seçme kademesinde görevlendirilecek personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce belirlenecek kayran, güneş ve program çerçevesinde bilgilendirme seminerlerine alınabilecektir.

22. Personel seçimine ilişmaksat yukarıde belirtilen kriterler 2014 yılı hac organizasyonu içmağara geçerli olacak, bundan önceki mülakat ve değerlendirme sonuçları dikkate alınmayacaktır.

23. Serencam beş yıl içerisinde ihtar hariç, sıkı cezası almış olanların müracaatları alınmayacak ve teklifleri da yapılmayacaktır.

24. Bu talimatta tamlanan kriterlere göre yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere makul olup olmadığı hususu ilişik birimlerce titizlikle taharri edildikten sonraları;

a) Minval birimleri, Ä°l Müftülükleri, Eğitim Merkezi Müdürlüklerive Türkiye Diyanet Vakfı Umumi Müdürlüğü, müracaat ve teklifi akla yatkın görülecek personele ilgili bilgileri, bilgisayardaki “Hac Görevli Programı”na girdikten sonra, ilgililerin akıbet 6 kamer içinde çekilmiş fotoğraflarını üstelik bilgisayar ortamında tarayarak teklif edilen görev unvanlarına göre dökümlerini ayrı ayrı alarak,

b) Eğitim Merkezi Müdürlükleri üstelik, Eğitim Hizmetleri Umumi Müdürlüğünün görüşünü aldıktan ve aynı şekilde bilgileri programa girdikten sonradan oluşturulacak listeleri ayrı ayrı hazırlayarak, yer geç 25 Şubat 2014 tarihi himmet saati bitimine büyüklüğünde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

25. Bu talimatın tıpkısı sureti, ilçe müftülüklerine ülke müftülüklerince ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta meydan düz hususlar ilişik personele, birimlerince imza karşılığı duyurulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle yer ve rica ederim.

Dr.Ekrem KELEŞ

Başzaman a.

Başkan Yardımcısı

Ekleme :Dilekçe Örneği (1 iş)

DAĞITIM :

Gereği :

Ilmek İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına

Gestalt Birimlerine

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

İlgili Valiliklere (Eğitim Mrk. Müd.)

Türkiye Diyanet Vakfı Umumi Müd.lüğüne

Share: