2013 yılı vazifeli adayları üzere fazlalaşan geçecek

Daha esbak yıllarda kumu kurumlarına alınacak vazifeli sayıları Merkezi Hile Bütçe Kanunlarının eki cetvelleri yerine maddelerinde belirlenirdi. 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu formül değişkin alınacak personel sayısına (İ) cetvelinde saha verilmiştir. Devamı amacıyla tıklayınız.

Share: