2 Kamu kurumu 700 personel almak içmağara ilana çıktı

Sağlık Ä°daresi Başkanlığı ve Resülmal Piyasası Oturmuş çok sayıbirlikte personel almak için ilana çıktı.

Dirimsel İdaresi Başkanlığı 650 Uzman Yardımcısı alacak

ISINAVA İLİŞKİN BELGELER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 650 (altı yüz elli) Dirimsel Eksper Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar başvuruş sırasında öncelik sırasına göre sunu çok 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. Ä°l içinde nasıp yapılacak patadak çok saha belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, yeğleme ettikleri rastgele el için ayrı ayrı başlamak üzere öncelik sırasına göre başvurularında yorumlamak zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı asıl alınarak yapıulan başarı sıralamasına göre tayin edilecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıcanip ve usulüne akla yatkın adına başvuranların; devlet bazında bütün ekip sayısının 5 (beş) katından aşkın olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden sunma yüksek benek almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı namzet giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşköpek nokta almış olmaları dolayısıyla serencam sıradaki namzet sayısının apansız aşkın olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Dirimlik Ä°daresi ilanı detayları içmağara tıklayınız

IISINAV TARÄ°HÄ° VE YERÄ°

Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Orak Ayı 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’de yapılacaktır.

Sınava girmeye adalet kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişhedef listeler, yazılı sınav tarihinden arz az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) zar edilecektir.

IIISINAV BAŞVURUŞ ÅžARTLARI

657 sayılı Heybet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde saha düz genel şartları taşımak,

Yer az dört yıllık lisans eğitimi veren ünsiyet, panel bilgiler, iktisat, işletme, konuşu ve yönetsel ulum fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca akseptans edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş gelmek,

01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış koyulmak (01.01.1987 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş tutmak),

Görevini devamlı adına yapmaya engel bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Amme Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri nokta almış kalkışmak,

KAPAT X

Süresi içinde başvuru yapmış atılmak.

IVSINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 21 Haziran 2022 Salı günü başlayıp, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 17.30’üstelik sona erecektir.

Başvurular, adayların gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde vadi alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuruş formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde meydan almaktadır.

Posta eliyle mevrut başvurular akseptans edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü doğmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı bölümü imtihan usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıde vadi verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Esas Hukuku, Ä°dare Hukuku ve Ä°dari Yargı Hukuku, Medeni Ülfet, Borçlar Hukuku, Tecim Hukuku (Umumi Hükümler-Ä°irketler-Kıymetli Evrak), Ä°cra ve Ä°flas Hukuku (Umumi Hükümler).

Ä°ktisat Grubu; Şanlı Ä°ktisat, Sınırlı Ä°ktisat, Uluslararası Ä°ktisat, İşletme Ä°ktisadı, Uluslararası Iktisadi Ä°lişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Idrak Sisteminin Umumi Esasları.

Saymanlık Grubu; Umumi Saymanlık, Maliyet Muhasebesi, Ä°irketler Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

Sermaye Piyasası Oturmuş 50 ehlihibre yardımcısı matlup

Resülmal Piyasası Oturmuş 50 uzman yardımcısı algı. Sonuç başvuru tarihi 30 haziran 2022

SPK ilanı detayları içmağara tıklayınız

Share: