2 Çekicilik toplamda 274 personel kabul etmek için ilana daha çok

Vakıflar Umumi Müdürlüğü 204 kontratlı personel ve TÜBİTAK 70 personel kabul etmek amacıyla ilana daha çok

Vakıflar Umumi Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel takanak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 kontratlı personel takanak. Akıbet referans tarihi 29 orak ayı 2022

Ekin ve Turizm Bakanlığı Evkaf Umumi Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Evkaf Umumi Müdürlüğü ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Genel Müdürlük model ve taşra teşkilatında 657 az Şevket Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam yapılmak üzere; 06.06.1978 günlü ve 7/15754 az Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde 2020 KPSS(B) grubu benek sıralaması ana içerlemek suretiyle, yazılı ve sözlü imtihan yapılmaksızın 107 Esirgeme ve Düzenlilik Görevlisi, 97 Bindi Personeli (61 Arılık Görevlisi ve 36 Sürücü) görünmek amacıyla bütün 204 sözleşmeli personel alınacaktır.

TÜBİTAK, 70 personel alacak

TÜBİTAK, 70 personel matlup. Serencam müracaat tarihi 8 ağustos 2022

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BAŞKANLIK BÜNYESİNDE FARIZA FETHETMEK IÇIN ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEKTİR AKIBET MÜRACAAT TARİHİ: 08.08.2022

TÜBİTAK ilanı detayları için tıklayınız

3 darülfünun toplamda 234 personel kabul etmek için ilana bundan sonra

Share: