2 amme kurumu toplamda 353 personel ahzetmek için ilana çıktı

Milli Savunma Bakanlığı 338 personel, Nükleer Düzenleme Kurumu’da 15 personel ahzetmek için ilana çıktı

Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel takanak

Milli Defans Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak. Sonuç başvuru tarihi 31 Ağustos 2021.

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Milli Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam yapılmak üzere;

LEVHA-1’de belirtilen hareketlilik takvimine uygun namına, LEVHA-2’de düz düz niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Şevket Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 günlü ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişhedef Esaslar mevzulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ

b) Değme adayın hemen bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Etiket Kartını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı akreditasyon belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu görünmek şartı aranan unvanlara başvuruş fail adaylar eğitim bilgilerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme girmesi/yüklemesi gerekmektedir.

d) Adaylar belgelerin tüm ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü “vesika görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve sakat yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

e) Temin süreci ön başvuruş, kayıt akseptans, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

f) Bakanlık ister gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecek, uygulama sınavı yapabilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri strateji etmeleri gerekmektedir.

g) Ä°lan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

h) Ä°lan edilen pozisyonlardan rastgele birine müracaat yapılmaması, zar edilen kalıp sayısı büyüklüğünde müracaat bulunmaması yahut geçkocasız sayılan müracaatlar cihetiyle car edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları zar edilen diğasker pozisyonlardan makul gördüklerine alıntı hakkına sahiptir

2. SINAV BAŞVURUŞ ÅžARTLARI:

a) 657 sayılı Ihtişam Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapıulan Kamu Görevlisi Seçme Sınavına katılmış ve puan almış gelmek,

KAPAT X

c) Nitelik tablosunda (Safiha-2) kâin her bir kadro unvanı içmağara belirlenen niteliklere iyesi olmak,

d) Süresi içinde başvurmuş ve başvuruş belgesi ile birlikte maksut belge ve bilgileri vermiş gezmek,

3. SINAV BAŞVURUŞ ÅžEKLÄ°:

a) Başvurular, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasındapersoneltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

GÖMLEK: Genel ağ (Ä°nternet) ortamı dışında dilekçe, betik, nöbet vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar,personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-kerem şifresi ile başvuru ekranını açtıktan bilahare başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilişik alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Yeğleme işlemini tamamladıktan sonradan ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini taharri edebilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 arılık işçisi algı

Nükleer Düzenleme Kurumu 15 işçi takanak. Akıbet başvuruş tarihi 16 Ağustos 2021.

Nükleer Düzenleme Kurumu’nda görev düzenlemek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Gelgel ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Asıllar ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam yapılmak üzere İŞKIRAT aracılığıyla sürekli işçi yerine 15 nüsha saflık görevlisi alınacaktır.

I-UMUMI ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Aristokrat Yabancıların Türkiye’de Iz ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine Ä°lişmaksat Kanun hükümleri saklı beklemek kaydıyla Türk vatandaşı koyulmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış kalkmak,

3. herhangi bir içtimai güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış koyulmak,

4. Affa uğramış olsa de Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve çaşıtlık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına arabozanlık karıştırma, suçfecir kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5. Amme çalım ve kuruluşlarından gelişigüzel sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş atılmak,

6. car tarihi itibarıyla başvuruş yapıulan ilde tevakkuf ediyor koyulmak,

7. Kamu Gelgel ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına ehil olan adayların anıulan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine bir tane başına tıpkı doğruluk teşkil etmeyecektir.

Nükleer Düzenleme Kurumu ilanı detayları içmağara tıklayınız

Share: