15 darülfünun bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

– Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile ara sıra enstitü, medrese ve yüksekokulların kapatılmasına ilişik Reisicumhur kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara bakarak, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Fatih Hükümdar Mehmet Kredi, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Okumuş Adnan Menderes üniversitelerinde “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin Ağacı, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Görgülü Adnan Menderes üniversitelerinde “Malumat Fakültesi” kuruldu.

– 15 üniversitede medrese kapatıldı

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Mehabetli Aydınlar, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Ziyalı Adnan Menderes üniversitelerindeki malumat-gökçe yazın fakülteleri ile Fatih Şehriyâr Mehmet Mangiz Üniversitesindeki Yazın Fakültesi kapatıldı.

Ayrıca Acıbadem Mehmet Mehabetli Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin Mühendislik Fakültesi’nin adı “Mühendislik ve Tabiat Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirildi.

– 15 darülfünun bünyesinde yıpranmamış enstitü, fakülte ve akademi kuruldu

Kâh yükseköğretim kurumları bünyesinde enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilgilendiren Reisicumhur Kararı dahi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bingöl Üniversitesinde Fizik Otama ve Rehabilitasyon Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Çan Kullanışlı Ulum Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Sarsıntı Teknolojileri Enstitüsü, Hakkari Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Turizm Fakültesi, Iğdır Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Hikmet Üniversitesinde Uygulamalı Ulum Fakültesi, İstanbul Uygarlık Üniversitesinde Olgun Tarihi Enstitüsü, İstinye Üniversitesinde Lisansüstü Yetişek Enstitüsü, Marmara Üniversitesinde Kılgılı Bilimler Fakültesi, Mimar Sinan Iyice Sanatlar Üniversitesinde Ecnebi Diller Yüksekokulu, Nişantaşı Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Elektronik Beyin ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Yıldız Beceri Üniversitesinde Akman Enerji Teknolojileri Enstitüsü kuruldu.

– 7 üniversitede enstitü, medrese ve yüksekokul kapatıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki Teknoloji Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki Çan Kılgılı Bilimler Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sivil Havacılık, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Turizm ve Otelcilik ile Kullanışlı Ulum yüksekokulları, İstinye Üniversitesindeki Sağlık Bilimleri, Sosyal Ulum ve Selen Bilimleri enstitüleri, Marmara Üniversitesindeki Kullanışlı Ulum Yüksekokulu ve Nişantaşı Üniversitesindeki Afiyet Bilimleri Yüksekokulu kapatıldı.

Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu”, Kilis 7 Meyan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı “İlahiyat Fakültesi” ve Kilis 7 Çatlak Muallim Rıfat Yetişek Fakültesinin adı “Kilisli Öğretmen Rıfat Eğitim Bilimi Fakültesi” adına değiştirildi.

1- Dolaşık I mahdut listede belirtilen enstitü, medrese ve yüksekokulların kurulması ile yapışık II sınırlanmış listede tamlanan enstitü, medrese ve yüksekokulların kapatılmasına,

2- Ekli III çevrilmiş listede belirtilen yüksekokul ve fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 az Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi uyarınca karar verilmiştir.

KAPAT X

25 Orak Ayı 2022

Fena I dar listede belirtilen fakültelerin kurulması ile yapışık II sınırlanmış listede belirtilen fakültelerin kapatılmasına,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne sınırlı Mühendislik Fakültesinin adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yerine değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun melfuf 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Temmuz 2022

Share: