1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere akademisyen kadrosuna atanma hakkı!

1416 sınırlanmış Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlere üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla aracısız doktor öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı verildi!

Bilindiği için, Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığının aldığı değişmeyen sonucunda 1416 çevrilmiş Yasa kapsamında doktora eğitimini tamamlayarak dönen bursiyerlerin öğretim görevlisi kadrolarına atamaları yapılmaktaydı.

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazen Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Gâh Kanunlarda Uymazlık Yapılması Karşı Kanun”un 15 inci maddesiyle 1416 az Kanuna eklenen düzenleme sonucunda, ilgili Kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla hekim akademisyen kadrolarına atanmaları, taşımayanların ise ilkin olduğu kabilinden öğretim görevlisi kadrolarına atamalarının yapılması hükümranlık altına alınmıştır.

7326 SAYILI YASA METNİNDEKİ İLGİLİ HUSUS

ÖZELLIK 15- 1416 mahdut Kanunun 21 inci maddesine beşinci fıkrasından sonradan karışmak üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Yükseköğretim kurumları namına yetersiz dışına gönderilenlerin öğrenimlerini izlemek ve görmek üzere adına tahsil gördükleri yükseköğretim kurumu aracılığıyla danışman atanır. Yükseköğretim kurumları adına yetersiz dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların, zorunlu bakım yükümlülüklerini yapmak üzere namına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun tayin kriterlerini karşılamaları üzere hekim öğretim üyesi kadrolarına, atama kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılır.”

Share: