13 kamu kurumu 578 personel ahzetmek amacıyla ilana daha çok

Eşkal Bankası, GSB, MGM, HSK, Antalya BŞB, Mersin BŞB,Zatî Verileri Esirgeme Kurumu ve bir nice üniversite çokça sayıda personel alım ilanı yayımladı. Icra Vekili Pakdemirli açıkladı: MGM’ye 100 personel alınacak

HSK 10 personel alacak

HSK 10 personel kabul etmek için ilana imdi. Başvurular 4 ila 8 Teşrinievvel tarihleri ortada alınacak.

HSK ilanı detayları için tıklayınız

Mersin Ağacı Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Takanak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 63 İşçi Alacak. Sonuç referans tarihi 21 eylül 2021

Sazak BŞB ilanı detayları için tıklayınız

Pamukkale Üniversitesi kontratlı 24 sağlık personeli takanak

Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli, Röntgen Teknikeri, Bacı ve 24 keyif personeli alacak. Akıbet müracaat tarihi 28 eylül 2021

Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 polis memuru matlup

Şehitkamil Uray Başkanlığı bünyesinde, 657 mahdut Devlet Memurları Kanunu’na bağımlı namına istihdam edilmek üzere; “Şehremaneti Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS nokta türü, KPSS aya puanı ve ayrıksı şartları germek kaydıyla, belirtilen gereksiz kadrolara açıktan atama marifetiyle Polis memuru alınacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 polis memuru alacak. sonuç müracaat tarihi 1 Ekim 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye aracı eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye aracı eri takanak. Sonuç başvuru tarihi 8 Teşrinievvel 2021.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alımı detayları için tıklayınız

KAPAT X

Antalya Büyükşehir Uray Başkanlığı bünyesinde 657 dar Celal Memurları Kanununa bağımlı olarak istihdam yapılmak için; Uray İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS ayak tabanı puanı ve diğer şartları söylemek kaydıyla, tamlanan abes kadrolara açıktan tayin eliyle itfaiye eri alınacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 20 yetişek görevlisi algı

Kült İşleri 20 eğitim bilimi görevlisi alacak. Sonuç müracaat tarihi 15 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Dışarılık Teşkilatı dini erdemli önsezi ve eğitim bilimi merkezlerinde ayan kâin; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara kayıtlı ve namzet sınav sonucuna bakarak kurum içi naklen “eğitim görevlisi” alınacaktır.

Din İşleri Başkanlığı ilanı detayları üzere tıklayınız

Kült İşleri Başkanlığı 47 odacı alacak

Kült İşleri Başkanlığı 47 hizmetli alacak. Akıbet müracaat 24 Eylül 2021.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında küşade mevcut; aşağıda sınıfı, unvanı, tahsil durumu ve adedi tamlanan kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası asıl alınarak tabloda tamlanan gereksiz kadro sayısının 3 (üç) cellat çağrılacak adaylar amacıyla yapılacak yavuklu sınav muvaffakiyet sırasına bakarak alarga “odacı” alımı yapılacaktır.

Din İşleri Başkanlığı Odacı alımı ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Eşkal Bankası mühendislik mezunları arasından 40 bilirkişi yardımcısı kabul etmek için ilana imdi.

Türkiye Cumhuriyet Minval Bankası, enformatik alanında görev boşaltmak için mühendislik mezunları arasından Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 8 Ilkgüz ile 4 Ekim 2021 tarihleri ortada alınacak. 01.01.1987 ve henüz sonrasında zade oluşmak şartı aranıyor.

İlan metnine bakarak, sunu az dört almanak terbiye veren Türkiye yahut daraç dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca ünlü yükseköğretim kurumlarının elektronik beyin mühendisliği, cıvıltı-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve tanıtma mühendisliği, yazılım mühendisliği, enformatik sistemleri mühendisliği, uran mühendisliği, pres mühendisliği programlarında çıkışlı olanlar başvuru yapabilecek

İlan metni üzere tıklayınız.

Zatî Verileri Koruma Kurumu 10 eksper yardımcısı alacak

Zatî Verileri Siper Kurumu, akıbet başvuru tarihi 29 eylül 2021, 10 uzman yardımcısı takanak.

KVKK ilanı detayları amacıyla tıklayınız

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademisyen Gelgel İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademisyen 20 akademik personel matlup. Sonuç başvuru tarihi 28 eylül 2021

Şeyh Edebali Üniversitesi ilanı detayları üzere tıklayınız

Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan vakit kaybetmeden aynı tanesine referans yapabilirler. Ecnebi Gramer Kırat Tespit Sınavı (YDS) yahut Yükseköğretim Kurumları Ecnebi Araç (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Müderris ve Doçent adayları için arz az 65, Hekim Öğretim Üyesi adayları üzere ise bildirme az 55 Puan aldığına ilişik belge veya ÖSYM aracılığıyla kayırıcı değerliliği kabul edilen bire bir sınavdan bu fakül muadili aynı fakül almış atılmak.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Gelgel İlanı

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel matlup. Serencam müracaat tarihi 28 eylül 2021

Kırklareli Üniversitesi İlanı detayları amacıyla tıklayınız

Kırklareli Üniversitesi birimlerinde boş mevcut ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile şöhret ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 çevrilmiş Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 az Fehamet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Talimatname, Talim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine bakarak akademisyen alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademisyen 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 eylül 2021

18 Mart Üniversitesi ilanı detayları üzere tıklayınız

Çukurova Üniversitesi Eğreti 11 İşçi Takanak

Çukurova Üniversitesi Geçici 11 İşçi Takanak başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuç referans tarihi 20 ilkgüz 2021

Çukurova Üniversitesi ilanı detayları üzere tıklayınız

Share: