12 kişilik temizlikçi kadrosuna 13 bin 785 hayat başvurdu

Bilgisizlik ve Spor Bakanlığı’nın Şanlıurfa ve Adıyaman’birlikte açtığı 12 nefis temizlik görevlisi kadrosuna çoğu darülfünun mezunu ve gazi 13 bin 785 yaşama başvurdu.

Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı’nın Şanlıurfa ve Adıyaman’da açtığı 12 kişilik saffet görevlisi kadrosuna toplanmış 13 bin 785 dirilik başvurdu. Şanlıurfa’da 9 bin 972, Adıyaman’de ise 3 bin 813 emanet, temizlikçi kalkışmak amacıyla müracaat yaptı. Başvuranlar arasında çok sayıda darülfünun mezunu ile terörle mücadelede yaralanan gazi da var.

1.673 KİŞİ ÜNİVERSİTE MEZUNU

Adıyaman’de yapılan başvurulardan bin 70’i lisans, 603’ü civar lisans tevessül etmek amacıyla, 1.673’ünün darülfünun mezunu olduğu belirlendi. Kovanlık görevlisi tutmak için başvuranlardan 6’sı ise terörle uğraş sırasında yaralanan ve bu mücadelede başarı gösterdiği için takdir belgesine erbap bulunuyor. Başvuran toplanmış 3 bin 813 kişiden 48’i çağrılarak, ad çekme sonucunda işe alınacak.

ŞANLIURFA’DA 10 BİN KİŞİ

Mart ayında birlikte Adıyaman’de Adalet Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden açtığı 9 kişilik günahsızlık görevlisi kadrosuna 5 bin 217 hayat başvurmuştu. Bunlardan 156’sı lisans, 987’si civar lisans doğmak için bin 143’ü üniversite mezunu adına kayıtlara geçmişti.

Şanlıurfa’üstelik Toyluk ve Spor İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden alacağı 6 şahsiyet temizlikçi kadrosuna ise 9 bin 972 can başvurdu. Başvuruların beyninde çok sayıda darülfünun mezunu de bulunuyor. Namzetlik başvuruları hemen rical arasından akseptans edildi.

Share: