112 Acilde çalışan paramedik %40 ekleme benek alır mı?

Afiyet personeline ilişik ifa yapılmasına dair yönetmelik göre, 112 evgin sağlık hizmetlerinde müteharrik personele, devlet afiyet müdürlüğü ülke ünite performans puanı üzerinden %40 oranında melfuf benek verilmekte olup, müteharrik personel ifadesi vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığı Genelgesi uyarınca takkadak İl Cankurtaran Komuta Taharri Merkezi Baştabipliği bünyesinde çalışarak çalışan personeli kapsamaktadır.

Istifham: Merhaba, esenlik müdürlüğünde ivedili esenlik hizmetlerinde paramedik olarak çalışıyorum. Eklenmiş ifa Yönetmelikte 13.madde Ivedili keyif hizmetlerinde çalışan personele Sağlık Müdürlüğü el vahit takat sınırı benek ortalamasının % 40 mülhak fakül verilir demesine karşın bu puandan yararlanmıyorum.

Bu konuda mutemet seni kapsamıyor diyor, ekleme puanı kimler alır ve ben illet alamıyorum cevap için saolun şimdiden

Yanıt: Keyif Bakanlığı ve Kapalı Kuruluşları Personeline Ek Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmeliğin Üçüncü bölümünde İl Esenlik Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde Ilişik Ifa Hesaplama Asıllar ve Esasları belirtilmiştir. Tıpkısı Yönetmeliğin 13.madde (m) bendinde ekleme nokta oranları ve personel kriterleri belirtilmiştir.(Safiha-I)

Tabela-I

Munzam Benek Sunulan Personel

Müddet

Esenlik Tesisi Puan Ortalaması Üzerinden Verilecek Ululuk

1

Sondaj ve kabul yarkurul üyelerine

Görevlendirildiği sürece

% 5

2

İhale-satın alma komisyon üyelerine

Görevlendirildiği sürece

%10

3

Eğitim Bilimi faaliyetinde vazifeli eğiticilere

Görevlendirildiği sürece

%10

4

Ortalık gözetimi ve denetimi işleyen personeller

Görevlendirildiği sürece

%10

5

Takat Sınırı ve nitelik koordinatörlüğünde görevli personele

Görevlendirildiği sürece

%10

6

İl afiyet müdürlüğüne vabeste birimlerde fariza işleyen personele(format ilçeler dahil)

Görevlendirildiği sürece

%10

7

İlçelerde bulunan birimlerde göre eden personele( eşkâl ilçeler aut)

Görevlendirildiği sürece

%15

8

112 evgin esenlik hizmetlerinde müteharrik personele

Görevlendirildiği sürece

%40

9

Fiilen eklenmiş ödeme hesaplamalarını özne personele

Görevlendirildiği sürece

%20

10

Döner komisyonunun 2/3 oy çokluğu kararı ile belirlenen bütün personelden arz fazla %5 personele

Yılda 3 kamer

%20

İlgili yönetmelik mucibince 112 ivedi afiyet hizmetlerinde çalışan personele görevlendirildiği sürece mülk afiyet müdürlüğü ülke vahit performans puanı üzerinden %40 oranında munzam nokta verilmektedir. Fakat Esenlik Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 76219013 çevrilmiş Sirküler bile “112 Müstacel Keyif Hizmetlerinde müteharrik personelden” anlaşılması gerekenin hangi olduğu açıklanmıştır. Bu Tamim’ye bakarak; “112 acil afiyet hizmetlerinde etkin personelden anlaşılması gereken, İl Cankurtaran Komuta Arama Merkezi Baştabipliği bünyesinde çalışarak çalışan personeldir.”

Bu hükümler doğrultusunda; İl Ambulans Kumanda Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde çalışarak çalışan personel olmadığınızdan, İl esenlik Müdürlüğü Ivedili Esenlik Bölüm Müdürlüğünde fiilen fariza yapmış olduğunuzdan %40 ilişik puandan yararlanamayacağınız, fakat İl sağlık müdürlüğüne merbut benzeri birimde görev fail personel olduğunuzdan kontekst %10 eklenmiş puandan yararlanmanız gerektiği düşünülmektedir.

Farklı taraftan yönetmelikte “112 müstacel afiyet hizmetlerinde etkin personele” demekte olup, bu ifadeden burada çalışan bilcümle esenlik personelinin yararlandırılması gerektiği anlamı bile çıkmaktadır. fakat, Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelgeyle yönetmeliğin hükmünü daraltmıştır. Bu noktada, Genelgenin iptali amacıyla sevgili açılabilir.

Share: