10 soruda başpolisliğe kimler atanabilecek?

Polis Güçleri memuru unvanını; kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru kalkmak üzere 3 kademeye ayıran Yasa, 19 Haziran 2010 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanuna göre sunma beş altı 10 yıl görev yapmış ve 35 yaşından gün almış olanlar başpolis güçleri memuru kadrolarına başvurabilecektir. Kıdemli başpolis güçleri memuru kadrolarına ise fiilen altı yıl başpolis güçleri yerine görev yapmış olanlar başvurabilecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.

YAZILI SINAV YAPILACAK

Hem başpolis güçleri hem da kıdemli başpolis memuru kadrolarına nasıp yapılması içmağara yazılı sınav yapılacaktır. Ancak atamada elden yazılı sınav sonuçları değtoprak bazı kriterler de dikkate alınacaktır.

SEÇİMDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK?

Başpolis memurluğu ve kıdemli başpolis güçleri memurluğuna atanacakların seçimindeki kriterler daha sonraları çıkarılacak yönetmelikte detaylı olarak belirtilecektir. Fakat, kanunda bu detayların anne ilkeleri belirtilmiştir. Buna göre kriterler şu şekilde olacaktır:
iz kıdemi,
eğitim düzeyi,
personelin yöneticilik özelliğine ilişamaç amirlerinin değerlendirmesi,
sicil notu,
adli ve idari cezalar ile
yazılı sınav sonuçları

BAŞPOLÄ°SLİĞE BAŞVURUŞ ÅžARTI

Yukarıda tamlanan kriterlere göre seçilecek sunu bir iki on yıl çalışarak görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurları arasından başpolis memuru kadrolarına tayin yapılacaktır.

KIDEMLÄ° BAŞPOLÄ°S MEMURLUĞUNA BAŞVURUŞ ÅžARTI

Başpolis güçleri memuru olarak çalışarak altı yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis memuru kadrolarına atama yapılabilir.

HİZMETLERDE FİİLİ HİZMET ŞARTI ARANMIŞTIR

Hem başpolisliğe hem birlikte kıdemli başpolisliğe yapılacak atamada fiili hizmet şartı aranmıştır. Bu nedenle askerde geçyeryüzü süreler, aylıksız izinde geçsunma süreler üzere süreler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM VE BRANŞLARI EGM BELİRLEYECEK

Başpolis güçleri ve kıdemli başpolis güçleri memuru kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Güven Genel Müdürlüğünce belirlencek.

24 YIL HÄ°ZMETÄ° OLANLAR

Güven Genel Müdürlüğünce, ayrıca herhangi bir yıl ihtiyaç adına tespit olunan başpolis memurluğu sayısının % 20’sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili bakım süresi mevcut polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuruş şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğleşker kriterler anne alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolis güçleri memurluğuna atanır.

KAPAT X

HİYERARŞİK ÜSTÜNLÜK

Kıdemli başpolis memuru, başpolis güçleri memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

YÖNETMELİKTE DÜZENLEBECEK HUSUSLAR

Başpolis ve kıdemli başpolis güçleri memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuruş ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişhedef diğer ana ve usuller yönetmelikle düzenlencektir.

RÜTBELER

Rütbeler Patika dereceleri Görev Unvanları Kıdemli Başpolis Memuru 10 Ekip Amiri, Tim Amiri, Ekip Amiri, Büro Bey Yardımcısı, Takım Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Takım Memuru Başpolis Memuru 11 Grup Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Ekip Amiri, Ekip Amir Yardımcısı, Takım Emir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru Polis Memuru 12 Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Bekçi Memuru, Devriye Memuru, Siper Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Share: