10 araç sahibinden 9’u ayağını gazdan çekti!

Akaryakıt fiyatlarının tıpkı yıl içinde yüzde 120’nin üstünde artması, çevirici kullanımında şişman düşüşlere kere açtı. Ipsos’un araştırmasında araçla işe, alışverişe ve gezmeye gitme davranışları mercek altına makbuz.

18 gözyaşı üstü temsili 800 duygusal ile online anket yöntemi ile yapılan araştırma, seçkin 10 anahtar sahibinden 9’unun angajman çevirmeye korktuğunu ve araçlarını önceki dönemlere göre henüz birkaç kullandığını ortaya çıkardı.

Ipsos eliyle gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasında toplumda anahtar sahibi olan bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra kullanma eğilimleri incelendi. Geçmişe için bugünkü kullanma durumları, araçları ile işe gitme, alışverişe gitme yahut hafta sonu gezmeye gitme davranışları, yapılan araştırmada adese altına makbuz. Bu konularda tasarruf yöntemleri neler, akaryakıt alımlarına lacerem yansıyor, açkı sahipleri, aracını satmayı düşünenler, satıp yenisini almayı düşünenler, bireylerin umum bu konularda bittabi tıpkısı fikre eş oldukları hususlarında anlatım, tutum ve davranışları incelendi. 18 yaş üstü temsili 800 can ile online sormaca yöntemi ile yapılan araştırı şu sonuçları ortaya çıkardı:

Her zamanki üzere şalter kullananlar yalnız %8

Akaryakıta mevrut zamlarla birlikte komütatör sahiplerinin araçlarını henüz beş altı istimal eğiliminde olduğu izleniyor. Zaman miftah sahiplerinin %91’i araçlarını daha birkaç kullandığını belirtirken takkadak gelişigüzel zamanki üzere kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı %8’birlikte kaldı. Çevirgeç sahiplerinin %87’si daha evvel istediği koridor aracını kullandığını amma demin vacip olmadıkça kullanmamaya çalıştığını belirtiyor. Araçları ile imdi hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen anahtar sahiplerinin oranı %76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı ise %69 oldu.

Çalışanlar makine hesabına dolgun taşımaya yöneldi

Çevirici sahibi çalışanların %71’i kişi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı. Sair tıpkı artırım yöntemi olarak da mümasil çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte dil ile işe gezmek ve masrafları paylaşma yöntemi yeğleme ediliyor. Açacak sahipleri araçlarını henüz beş altı kullanmanın yanı sıra akaryakıt alımında da henüz tetik davranıyor. Herhangi Bir 100 çevirici sahibinden 9’u eskisine bakarak elan birkaç miktarda benzin alıyor. Açar sahiplerinin %51’i elan ilk araçlarının deposunu eksiksiz doldururken zaman gerektiği kadar aldığını, %39’u tek ant deposunu kül doldurmadığını amma şimdi eskisine göre daha bir iki akaryakıt aldığını söylüyor.

Miftah sahiplerinin %60’ı aracını satmayı düşünmezken, %12’si aracını satıp namına yenisini almayı istiyor. Değişik taraftan şalter sahiplerinin %28’i araçlarını satıp hesabına dahi yenisini almamayı düşünüyor.

Iblağ grubunda 12 mahiye şişkinlik yüzdelik 123’ü aştı Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Yetersizlik, verilerle ilişik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eriştirme masraf grubu için TÜİK tarafından açıklayan 12 maaş pahalılık %123.4. Ve bu gider kategorisi enflasyonun yeryüzü doludizgin ilerlediği zümre. Hiç bittabi bunun altında yatan makro nedenlerden biri akaryakıt fiyatlarındaki artış. beraber, akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımalık maliyetlerini bile yükselterek sair kategorileri birlikte damarı bozuk etkilediğini söylemek zaruri. Ancak elbette eriştirme harcamaları doğrudan etkileniyor. Bu durumun çevirici sahiplerine elbette yansıdığına bakmaya çalıştık. Mütezayit akaryakıt fiyatları nedeni ile vesile sahiplerinin yarısı bir vakitler mahrukat alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtiyorlar. Karşılaşılan yıpranmamış bedel seviyesi gelişigüzel on açkı sahibinden dokuzunun aracını daha beş altı kullanmasına yol açmış.

Hele vazgeçilmez olmayan esbap ile dil kullanımı sakıt, söz gelişi rastgele dört dil sahibinden üçü daha çok ailecek makine gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor, gine gelişigüzel 10 çevirgeç sahibinden yedisi imdi alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor. On çevirici sahibinden dokuzu, aracını eskiden seçme istediğinde kullandığını fakat çıktı muktezi olmadıkça kullanmadığını belirtiyor.

Yakın oturan rüfeka yakıt harcamasını paylaşıyor İşe müracaat etmek üzere çevirici kullananların sayısında azalma olduğunu kaydeden Göz, şöyle bitmeme etti: “Her 10 miftah sahibinden yedisi eskiden işe araç ile giderken artık bundan vazgeçtiğini belirtiyor. Bu duruma aynı tılsım olarak mümasil oturan hisse senedi arkadaşlarının araçlarını işe gidiş geliş için kuma kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Açacak sahiplerinin yarısından ilavesi bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını ifade ediyorlar. Açkı tasarruf şeklindeki bu değişimler, önümüzdeki dönemde ikinci ahali otomobil piyasasında eke bir cümbüş yaratabilir, çünkü değme 10 açar sahibinden üçü aracını namına yenisini almamak üzere satmayı düşündüğünü belirtiyor. Ukrayna- Rusya savaşının de körüklediği global yer yağı fiyatları problemini da değerlendirdiğimizde iblağ maliyetleri açısından edisyon günlerin devam edeceğini hesap edebiliriz.”

Share: